Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ

    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		
    string(6) "bo_mon"
	
		

Danh sách các cán bộ mời giảng:

1. ThS. Đỗ Văn Uy

 • Các môn giảng dạy: IT4012 – Bảo mật Thông tin; IT4010 – An toàn và Bảo mật Thông tin; IT1110 – Tin học đại cương; IT4490Q – Thiết kế và Xây dựng phần mềm; IT4910 – An toàn hệ thống.
 • Email: uydv@soict.hust.edu.vn
 • Văn phòng: 92A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. ThS. Lương Mạnh Bá

 • Các môn giảng dạy: IT4089 – Nhập môn Công nghệ Phần mềm; IT4580 – Kỹ thuật phần mềm an toàn.
 • Email: balm@soict.hust.edu.vn
 • Văn phòng: 92A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. ThS. Bùi Thị Hoà

 • Các môn giảng dạy: IT1110 Tin học đại cương.
 • Email: hoabt@soict.hust.edu.vn
 • Văn phòng: 92A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. PGS.TS. Trần Thị Thanh Hải

 • Các môn giảng dạy: IT4440 – Tương tác người máy; IT4440Q – Tương tác người máy.
 • Email: thanh-hai.tran@mica.edu.vn
 • Văn phòng: P1005, Nhà B1, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. TS. Nguyễn Thị Thanh Tú

 • Các môn giảng dạy: IT4856 – Quản trị dự án; IT4480 – Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp; IT4530 – Kỹ năng lập báo cáo kĩ thuật và dự án; IT4520 – Kinh tế Công nghệ Phần mềm; IT4460 – Phân tích thiết kế yêu cầu phần mềm; IT4555Q – Mô hình hóa phần mềm.
 • Email: tu.nguyenthithanh@hust.edu.vn
 • Văn phòng: P907, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.