Nguyễn Khánh Phương

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Tổng hợp Montreal, Canada, 2014)
Thạc sỹ  (Trường Đại học Bách khoa Torino, Ý, 2005)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004)

Email: phuongnk@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/phuongnk/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các giải thuật và tối ưu hóa
 • Tính toán hiệu năng cao
 • Khoa học dữ liệu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tính toán song song và phân tán
 • Tối ưu hóa tổ hợp
 • Các thuật toán tìm kiếm
 • Trí tuệ nhân tạo

Các dự án đang thực hiện

 • Multi traffic and synchronization in city logistics

Giới thiệu

Nguyễn Khánh Phương hiện là cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông. Bà nhận bằng tiến sĩ năm 2014 của trường Đại học Tổng hợp Montreal, Canada. Các hướng nghiên cứu quan tâm hiện tại bao gồm thuật toán và tối ưu hóa, tính toán hiệu năng cao, tính toán song song và phân tán, khoa học dữ liệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT3240: Lập trình C nâng cao (thực hành)
 • IT3312E: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • IT3020: Toán rời rạc
 • IT2110: Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông