Trần Việt Trung

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Trường ENS Cachan, Pháp, 2013)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Trường ENS Cachan, Pháp, 2009)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: trungtv@soict.hust.edu.vn
Web:  http://is.hust.edu.vn/~trungtv/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Dữ liệu lớn
 • Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
 • Học máy ứng dụng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Quản lý dữ liệu phân tán
 • Phân tích dữ liệu lớn
  • Bất động sản
  • Khoa học sức khỏe
  • Thị trường lao động
  • Thị trường tài chính

Giới thiệu

Tiến sĩ Trần Việt Trung nhận bằng tiến sỹ về lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của trường ENS Cachan, tại trung tâm nghiên cứu INRIA, Cộng hòa Pháp vào năm 2013. Anh đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong môi trường doanh nghiệp như đã từng tham gia làm thực tập sinh, kỹ sư chính thức, nhà khoa học dữ liệu tại BKAV, Microsoft Research Cambride, Trendiction Luxembourg, và tập đoàn FPT. Anh quan tâm tới khai thác dữ liệu phục vụ xã hội. Vào năm 2015, anh đồng sáng lập giasan.vn, nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu bất động sản trực tuyến đầu tiên cho Việt Nam. Giasan.vn đã đạt được giải 3 Nhân tài đất Việt 2017 và được mua lại vào năm 2018. Hiện tại, anh quan tâm tới các bài toán phân tích dữ liệu lớn cho các lĩnh vực như bất động sản, khoa học sức khỏe, thị trường lao động và tài chính.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Machine Translation between Vietnamese and English: An Empirical Study. Phan-Vu, H. H., Tran, T., Nguyen, V. N., Dang, H. V., Do, P. T. Journal of Computer Science and Cybernetics. 2019.
 • Towards state-of-the-art English Vietnamese neural machine translation. Phan V.H.-H, Nguyen -V, Do P.-T, Tran V.-T. SOICT 2017.
 • Big data system for health care records. Phan T, Nguyen T.-T, Vu K.-H, Tran V.-T, Nguyen H.-D. VNU Journal of Science 2017.
 • Large-scale geographically weighted regression on Spark. Tran T.-H, Nguyen T.-H, Tran V.-T. KSE
 • A Vietnamese language model based on Recurrent Neural Network. Tran V.-T, Nguyen K.-H, Bui -H. KSE 2016.
 • GPSInsights: Towards an efficient framework for storing and mining massive vehicle location data. Hoang L.-T, Nguyen T.-K, Tran V.-T. SoICT 2017.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Nhân tài đất Việt 2017

Giảng dạy

 • IT4859: Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu
 • IT3292E: Database
 • IT3090: Cơ sở dữ liệu
 • IT5429: Phân tích đồ thị với dữ liệu lớn
 • IT4930: Nhập môn Khoa học dữ liệu
 • IT4931: Lưu trữ và Xử lý dữ liệu lớn

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • YOURWAY.VN: Tổng hợp và phân tích dữ liệu thị trường lao động Việt Nam