Các chương trình cao học của Trường CNTT&TT năm 2022

Hệ thạc sỹ

Hiện tại với Hệ thạc sỹ, Trường ĐHBK Hà Nội thiết kế chương trình theo 2 định hướng:

 • Nghiên cứu (Thạc sỹ khoa học), và
 • Ứng dụng (Thạc sỹ kỹ thuật).

Như vậy, người học có thể chủ động lựa chọn chương trình học để phù hợp với vị trí công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc theo công việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Theo Đề án “Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ của Trường ĐHBK Hà Nội giai đoạn 2016-2020” ban hành theo Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 4/10/2016, Trường ĐHBK Hà Nội được cho phép tiến hành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển các chương trình đào tạo cao học định hướng nghiên cứu (thạc sỹ khoa học) cho những ngành kỹ thuật, công nghệ. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Nhà trường đã triển khai áp dụng chương trình đào tạo tích hợp đại học–sau đại học. Sinh viên ngay từ năm thứ 3 đã được tham gia các nhóm nghiên cứu, thực hiện các đề tài nghiên cứu cùng giáo viên hướng dẫn. Hướng nghiên cứu đề tài tốt nghiệp đại học sẽ được phát triển tiếp tục ở bậc thạc sỹ. Sinh viên có thể lập kế hoạch học tập, đăng ký học các học phần trong chương trình tích hợp để quá trình học tập từ bậc đại học lên thạc sỹ không ngắt quãng.

Đối tượng được xét tuyển phải đáp ứng các yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên
 • Thời gian tốt nghiệp không quá 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển
 • Ngành đào tạo trình độ đại học đúng với ngành đào tạo trình độ thạc sỹ
 • Học viên trúng tuyển học tập trung liên tục tại Trường.

Những ưu điểm:

 • Thủ tục đăng ký đơn giản sẽ tạo tâm lý tốt cho người học định hướng phát triển rõ ràng ngay từ bậc học đại học.
 • Chất lượng đào tạo được nâng cao nhờ gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học.
 • Xét tuyển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia chương trình đào tạo phối hợp với các trường đại học danh tiếng trên thế giới trong các chương trình đào tạo song bằng, phối hợp, đồng hướng dẫn học viên.

Hiện tại, Trường CNTT&TT đang định hướng cung cấp 5 chương trình đào tạo thạc sỹ theo 2 định hướng nói trên, như sau:

 • Thạc sỹ khoa học:
  • Thạc sỹ Khoa học Máy tính
  • Thạc sỹ Kỹ thuật Máy tính
  • Thạc sỹ Khoa học Dữ liệu
 • Thạc sỹ kỹ thuật:
  • Thạc sỹ Công nghệ thông tin
  • Thạc sỹ Chuyển đổi số

Thông tin chi tiết về cách thức tuyển sinh, và thời hạn đăng ký nộp hồ sơ vui lòng liên hệ tại: https://sdh.hust.edu.vn/