SoICT Innovation Day 2024

Thời gian: 8:00 AM - 20/04/2024
Địa điểm: Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội