Đỗ Tuấn Anh

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Thạc sỹ (Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)
Kỹ sư (Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)

Email: anh.dotuan@hust.edu.vn
Web:  https://soict.hust.edu.vn/~anhdotuan

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ trò chơi
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ điều hành
 • Tối ưu hoá

Các nghiên cứu quan tâm

 • Ứng dụng Công nghệ trong lĩnh vực Tài chính
 • Phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực Tài chính
 • Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu
 • Công nghệ trò chơi
 • Hệ điều hành
 • Trí tuệ nhân tạo

Giới thiệu

Đỗ Tuấn Anh là giảng viên và nghiên cứu sinh tại khoa Khoa học Máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Giảng viên hoàn thành luận văn Thạc Sỹ tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên liên quan nhiều đến lĩnh vực chuỗi khối, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, công nghệ trò chơi, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống các hệ điều hành và phân tán.

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Trò chơi trực tuyến tương tác trên nền tảng di động
 • Trò chơi trên nền tảng công nghệ chuỗi khối
 • Phân tích dữ liệu hỗ trợ cho nhà đầu tư

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT1118: Nhập môn lập trình
 • IT3070: Hệ điều hành
 • IT3011: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật