Nguyễn Nhất Hải

Giảng viên, Bộ môn Công nghệ phần mềm

Tiến sỹ (Công nghệ thông tin, tự động và xử lý tín hiệu,  trường Đại học Bách khoa Grenoble, 2011)
Thạc sỹ (Tin học – Toán ứng dụng, Đại học Joseph Fourier, Pháp, 2007)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)

Email: hainn@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Thị giác máy tính
 • Hệ thống phân tán (Blockchain)
 • Mạng cảm biến không dây và mạng internet vạn vật

Các nghiên cứu quan tâm

 • Xác định thực thể và mối liên hệ
 • Nhận diện hình ảnh
 • Hệ thống blockchain và ứng dụng

Giới thiệu

TS. Nguyễn Nhất Hải là giảng viên tại bộ môn Công nghệ phần mềm, viện Công nghệ thông tin và truyền thông. TS.Hải nhận bằng  Tiến sĩ công nghệ thông tin, điều khiển và xử lý tín hiệu tại trường Đại học Bách Khoa Grenoble, Cộng hòa Pháp. TS. Hải cũng đã có 1 năm nghiên cứu sau Tiến sĩ tại France Telecom. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Hải bao gồm các lĩnh vực như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, hệ thống phân tán (Blockchain).

Giảng dạy (2018/2019)

 • Thiết kế lập trình web
 • Phát triển phần mềm phân tán
 • Thiết kế và xây dựng phần mềm
 • Nhập môn CNTT