Lê Tấn Hùng

Giám đốc, Trung tâm Hỗ trợ, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ
Giảng viên chính, Khoa Khoa học Máy tính

Thạc sỹ (Đại học Châu Á, Thái Lan, 1998)
Cử nhân (Đại học Tổng hợp Sofia, 1994)

Email: hunglt@soict.hust.edu.vn
Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~hunglt

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đồ họa máy tính, đa phương tiện
 • Thương mại điện tử,
 • Hệ thống thông tin / Erp / MRP
 • Đổi mới và khởi nghiệp

Các nghiên cứu quan tâm

 • Đồ họa máy tính, lập trình đa phương tiện
 • Chăm sóc sức khỏe, Tele-y học, Sức khỏe điện tử
 • Lập trình di động, Marketing di động
 • Thương mại điện tử,
 • Quản lý giáo dục,
 • Hệ thống thông tin / Erp / MRP
 • Đổi mới và khởi nghiệp

Giới thiệu

Thạc sĩ Lê Tấn Hùng hiện đang làm việc tại bộ môn Công nghệ Phần mềm từ năm 2000. ThS Hùng có các hướng nghiên cứu, giảng dạy và triển khai thực tế: hệ thống Y tế từ xa, hệ thống marketing trên Mobile, hệ thống giải trí trên Mobi, thương mại điện tử, M pos, Pos

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • 2017 An integrated system and framework for development of medical applications and products based on medical imaging dataCH Le, BM Pham, DT Tran, K Lam, TH Le, DL Vo, S Mengistu, …International Conference on the Development of Biomedical Engineering in …
 • 2017 Current medical product development for diagnosis, surgical planning and treatment in the areas of Neurosurgery, Orthopeadic and Dental-Cranio-Maxillofacial surgery in Vietnam, LC Hieu, LH Quoc, VV Thanh, TD Nguyen, PV An, LT Hung, L Khanh, The Third International Conference on the Development of Biomedical …
 • 2016 An integrated system and framework for development of medical applications and products based on medical imaging data CH Le, BM Pham, DT Tran, K Lam, TH Le, DL Vo, S Mengistu, …

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4100: Đồ họa máy tính
 • IT4898: Đa phương tiện và Hệ thống giải trí
 • IT4470: Đồ Họa và Hiện thực ảo
 • IT4470Q: Đồ Họa và Hiện thực ảo
 • IT06699: Đạo đức Máy tính
 • IT6666: Sáng Tạo và khởi nghiệp Công nghệ