Nguyễn Bình Minh

Trưởng Bộ môn, Khoa Khoa học Máy tính
Giảng viên, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Kĩ thuật Slovak, Slovakia , 2013)
Kỹ sư (Máy tính hỗ trợ thiết kế, Trường Đại học Tổng hợp kĩ thuật Tambov,
Liên Bang Nga, 2008)

Email: minhnb@soict.hust.edu.vn
Web: https://users.soict.hust.edu.vn/minhnb/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các hệ thống phân tán
 • Phân tích dữ liệu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Điện toán đám mây
 • Vạn vật kết nối Internet
 • Công nghệ chuỗi khối
 • Các kĩ thuật mở rộng tài nguyên dựa trên phân tích dữ liệu
 • Các giải thuật bắt nguồn từ tự nhiên
 • Mạng nơ-ron
 • Tích hợp và xử lý dữ liệu

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Bình Minh nhận bằng Kĩ sư chuyên ngành Máy tính hỗ trợ thiết kế của Viện Công nghệ Tự động hóa và Thông tin, Trường Đại học Tổng hợp kĩ thuật Tambov (Liên bang Nga) năm 2008 và bằng Tiến sĩ về Tin học ứng dụng tại Khoa Tin học và Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kĩ thuật Slovak tại Bratislava (Slovakia) năm 2013. Từ năm 2008 đến năm 2013, anh làm việc tại Viện Tin học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Slovak (Slovakia) với vai trò nghiên cứu viên. Hiện nay, anh là giảng viên, đồng thời là Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã và đang tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển trong và ngoài nước như dự án tài trợ bởi Ủy ban châu âu FP, các dự án quốc gia của Slovakia, dự án hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước khác, Nafosted, KC01, dự án cấp Bộ Giáo dục đào tạo, và dự án trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh cũng là tác giả và đồng tác giả của các bài báo khoa học chuyên ngành, và là phản biện của một số hội nghị và tạp chí trong nước và quốc tế. Anh quan tâm nghiên cứu về các hệ thống phân tán, và phân tích dữ liệu.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen, Binh Minh; Huynh, Thi Thanh Binh; Tran, The Anh; and Do, Bao Son. Evolutionary Algorithms to Optimize Task Scheduling Problem for the IoT based Bag-of-Tasks Application in Cloud-Fog Computing Environment. In: Applied Sciences, 2019, vol. 9, no. 9, p. 1730, ISSN 2076-3417 (SCIE index). doi>10.3390/app9091730
 • Nguyen, Giang; Nguyen, Binh Minh; Tran, Dang and Hluchý, Ladislav. A Heuristics Approach to Mine Behavioral Data Logs in Mobile Malware Detection System. In: Data & Knowledge Engineering, 2018, vol. 115, p. 129-151, ISSN 0169-023X (SCIE index). doi>10.1016/j.datak.2018.03.002
 • Nguyen, Binh Minh; Tran, Dang and Nguyen, Giang. Enhancing Service Capability with Multiple Finite-capacity Server Queues in Cloud Data Centers. In: Cluster Computing, 2016, vol. 19, issue 4, p. 1747-1767, ISSN 1386-7857 (SCIE index). doi>10.1007/s10586-016-0653-y.
 • Nguyen, Binh Minh; Tran, Viet and Hluchý, Ladislav. A Generic Development and Deployment Framework for Cloud Computing and Distributed Applications. In: Computing and Informatics, 2013 vol. 32, no.3, p. 461-485, ISSN 1335-9150 (SCIE index).
 • Cao, Tien Dung; Hoang Huu Hanh; Huynh, Xuan Hiep; Nguyen, Binh Minh; Pham, Tran Vu; Tran, Minh Quang; Tran, The Vu and Truong, Hong Linh. IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions. In:Internet Computing, 2016, vol. 20, no.5, p.76-81, ISSN 1089-7801 (SCIE index). doi>10.1109/MIC.2016.97
 • Nguyen, Thieu; Nguyen, Binh Minh; and Nguyen, Giang. Building Resource Auto-scaler with Functional-Link Neural Network and Adaptive Bacterial Foraging Optimization. In Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer, 15th International Conference on International Conference on Theory and Applications of Models of Computation (TAMC), Kitakyushu, vol. 11436, 2019, p. 501-517, ISBN 978-3-030-14811-9, ISSN 0302-9743. doi>10.1007/978-3-030-14812-6_31
 • Dao, Thanh Chung; Nguyen, Binh Minh; and Do, Ba Lam. Challenges and Strategies for Developing Decentralized Applications Based on Blockchain Technology. In Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC), Springer, 33rd International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA), Matsue, vol. 926, 2019, p. 952-962, ISBN 978-3-030-15031-0, ISSN 2194-5357. doi>10.1007/978-3-030-15032-7_80
 • Nguyen, Thieu; Tran, Nhuan; Nguyen, Binh Minh; and Nguyen, Giang. A Resource Usage Prediction System Using Functional-Link and Genetic Algorithm Neural Network for Multivariate Cloud Metrics. In IEEE Computer Society, 11th International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Paris, 2018, p. 49-56, ISBN 978-1-5386-9133-5. doi>10.1109/SOCA.2018.00014
 • Tran, Nhuan; Nguyen, Thang; Nguyen, Binh Minh; Nguyen, Giang. A Multivariate Fuzzy Time Series Resource Forecast Model for Clouds using LSTM and Data Correlation Analysis. In Procedia Computer Science, Elsevier, 22nd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES), Belgrade, vol. 126, 2018, p. 636-645, ISSN 1877-0509. doi>10.1016/j.procs.2018.07.298
 • Tran, Dang; Tran, Nhuan; Nguyen, Giang and Nguyen, Binh Minh. A Proactive Cloud Scaling Model Based on Fuzzy Time Series and SLA Awareness. In Procedia Computer Science, Elsevier, International Conference on Computational Science (ICCS), Zurich, 2017, vol. 108, p.365-374, ISSN 1877-0509. doi>10.1016/j.procs.2017.05.121

DỰ ÁN HỆN TẠI

 • Xây dựng chiến lược tối ưu hóa lập lịch công việc trên môi trường điện toán đám mây – sương mù sử dụng giải thuật tiến hóa. Đề tài Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Mã số: T2018-PC-017
 • V-Chain: A Blockchain-based Platform for Development and Deployment of Decentralized Applications. 2019-2021, Dự án Quỹ Đổi mới Sáng tạo VINGROUP (VINIF) ). Mã số: VINIF.2019.DA07

Giảng dạy (2018/2019)

 • Học phần Tiến sỹ:
  • Chủ đề nâng cao trong xử lý dữ liệu lớn
 • Học phần Thạc sỹ:
  • Điện toán đám mây
  • Cloud Computing
  • Thiết kế và phát triển phần mềm phân tán
 • Học phần đại học:
  • Các hệ thống phân tán và ứng dụng
  • Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn
  • Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng
  • Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến
  • Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông
  • Ngôn ngữ lập trình C