Nguyễn Bình Minh

Giám đốc Trung tâm Công nghệ số và Kinh tế số (BK Fintech)
Giảng viên, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Kĩ thuật Slovak, Slovakia , 2013)
Kỹ sư (Máy tính hỗ trợ thiết kế, Trường Đại học Tổng hợp kĩ thuật Tambov,
Liên Bang Nga, 2008)

Email: minhnb@soict.hust.edu.vn
Web: https://users.soict.hust.edu.vn/minhnb/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các hệ thống phân tán
 • Phân tích dữ liệu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Điện toán đám mây
 • Các kĩ thuật mở rộng tài nguyên dựa trên phân tích dữ liệu
 • Khả năng tương tác giữa các hệ thống
 • Công nghệ chuỗi khối
 • Công nghệ tài chính

Giới thiệu

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bình Minh nhận bằng Kĩ sư chuyên ngành Máy tính hỗ trợ thiết kế của Viện Công nghệ Tự động hóa và Thông tin, Trường Đại học Tổng hợp kĩ thuật Tambov (Liên bang Nga) năm 2008 và bằng Tiến sĩ về Tin học ứng dụng tại Khoa Tin học và Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kĩ thuật Slovak tại Bratislava (Slovakia) năm 2013. Từ năm 2008 đến năm 2013, anh làm việc tại Viện Tin học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Slovak (Slovakia) với vai trò nghiên cứu viên. Hiện nay, anh là giảng viên cao cấp, phó giáo sư tại Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội (Việt Nam). Anh đã và đang tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển trong và ngoài nước như dự án tài trợ bởi Ủy ban châu âu FP, các dự án quốc gia của Slovakia, dự án hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước khác, Nafosted, KC01, dự án Bộ Giáo dục đào tạo, và dự án Đại học Bách Khoa Hà Nội, dự án VINIF. Anh cũng là tác giả và đồng tác giả của các bài báo khoa học chuyên ngành, và là phản biện của một số hội nghị và tạp chí trong nước và quốc tế. Anh quan tâm nghiên cứu về các hệ thống phân tán, và tính toán thông minh.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen, Binh Minh*; Nguyen, Thieu; Vu, Quoc-Hien; Tran, Huy Hung; Vo, Hiep; Do, Bao Son; Huynh, Thi Thanh Binh; Yu, Shui; and Wu, Zongda. A Novel Nature-inspired Algorithm for Optimal Task Scheduling in Fog-Cloud Blockchain System. In: Internet of Things Journal, IEEE, 2024, vol. 11, no. 2, p. 2043-2057, ISSN: 2327-4662 (SCIE index). doi>10.1109/JIOT.2023.3292872.
 • Nguyen, Binh Minh*; Nguyen, Thieu; Trung, Tran; and Nguyen, Giang. An Improved Sea Lion Optimization for Workload Elasticity Prediction with Neural Networks. In: International Journal of Computational Intelligence Systems, Springer, 2022, vol. 15, no. 1, ISSN: 1875-6883 (SCIE index). doi>10.1007/s44196-022-00156-8.
 • Nguyen, Binh Minh*; Dao, Thanh-Chung; and Do, Ba-Lam. Towards a blockchain-based certificate authentication system in Vietnam. In: PeerJ Computer Science, 2020, vol.6, p. e266, ISSN 2376-5992 (SCIE index). doi>10.7717/peerj-cs.266.
 • Nguyen, Binh Minh; Huynh, Thi Thanh Binh; Tran, The Anh; and Do, Bao Son. Evolutionary Algorithms to Optimize Task Scheduling Problem for the IoT based Bag-of-Tasks Application in Cloud-Fog Computing Environment. In: Applied Sciences, 2019, vol. 9, no. 9, p. 1730, ISSN 2076-3417 (SCIE index). doi>10.3390/app9091730.
 • Bui, Ngoc Phuong; Hoang, Minh-Tri; Nguyen, Thang; Dinh, Huu-Hai-Quan; and Nguyen, Binh Minh*. An Enhanced Tendermint Consensus Protocol Powered by Elliptic Curve VRF for Beacon Chain Model. In proceeding of, ACM, The 12th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2023), Ho Chi Minh city, 2023. pp. 517-524, ISBN 979-8-4007-0891-6. doi>10.1145/3628797.3628861.
 • Nguyen, Binh Minh*; Nguyen, Thang; Nguyen, Thieu; and Do, Ba-Lam. MPoC – A Metaheuristic Proof of Criteria Consensus Protocol for Blockchain Network. In proceeding of, IEEE, The 3rd IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC 2021), Sydney/Virtual Conference, 2021, p. 1-8, ISBN 978-0-7381-1420-0/21. doi>10.1109/ICBC51069.2021.9461113.

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Xây dựng chiến lược tối ưu hóa lập lịch công việc trên môi trường điện toán đám mây – sương mù sử dụng giải thuật tiến hóa. Đề tài Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Mã số: T2018-PC-017
 • V-Chain: A Blockchain-based Platform for Development and Deployment of Decentralized Applications. 2019-2021, Dự án Quỹ Đổi mới Sáng tạo VINGROUP (VINIF) ). Mã số: VINIF.2019.DA07

Giảng dạy (2018/2019)

 • Học phần Tiến sỹ:
  • Chủ đề nâng cao trong xử lý dữ liệu lớn
 • Học phần Thạc sỹ:
  • Điện toán đám mây
  • Cloud Computing
  • Thiết kế và phát triển phần mềm phân tán
 • Học phần đại học:
  • Các hệ thống phân tán và ứng dụng
  • Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn
  • Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng
  • Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến
  • Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông
  • Ngôn ngữ lập trình C