Nguyễn Khanh Văn

Phó Giáo sư, Bộ môn Công nghệ Phần mềm
Trưởng phòng, Phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm và Tính toán phân tán

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học California-Davis, Mỹ, 2006)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, trường đại học Wollongong, Úc, 2000)
Kỹ sư (Tin học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1992)

Email: vannk@soict.hust.edu.vn; van.nguyenkhanh@hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/vannk/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mô hình-thuật toán mạng và tính toán phân tán: mạng thế-giới-nhỏ; đồ thị và thuật toán mạng (tập trung về định tuyến); mô hình cho mạng qui mô lớn (đồ thị ngẫu nhiên)
 • Mạng máy tính: mạng cảm biến không dây; mạng liên kết; mạng đồng đẳng;
 • An toàn thông tin: an toàn web, tấn công DoS, mật mã ứng dụng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mô hình-thuật toán mạng và tính toán phân tán: mạng thế-giới-nhỏ; đồ thị và thuật toán mạng (tập trung về định tuyến); mô hình cho mạng qui mô lớn (đồ thị ngẫu nhiên)
 • Mạng máy tính: mạng cảm biến không dây; mạng liên kết; mạng đồng đẳng;
 • An toàn thông tin: an toàn web, tấn công DoS, mật mã ứng dụng

Giới thiệu

PGS.TS. Nguyễn Khanh Văn giảng dạy tại bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông tại Đại học Bách khoa Hà nội, và là Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm và Tính toán phân tán (SEDIC Lab). Ông nhận học vị Tiến sĩ về Khoa học máy tính tại đại học California-Davis (University of California – Davis) vào năm 2006 và thực hiện 1 năm (2007-08) nghiên cứu sau Tiến sĩ theo chương trình của CNRS tại Đại học Paris 7 & 11. Trước đó, ông đã tốt nghiệp Kỹ sư Tin học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 1992, và nhận bằng Thạc sĩ danh dự tại trường Đại học Wollongong, Australia năm 2000. Các nghiên cứu chính bao gồm mô hình lý thuyết và thuật toán trong mạng máy tính và tính toán phân tán, và an toàn bảo mật thông tin. Ông là tác giả của hơn 40 bài báo khoa học tại các tạp chí và hội nghị quốc tế và trong nước.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Khanh-Van Nguyen, Phi Le Nguyen, Quoc Huy Vu & Tien Van Do, “An Energy Efficient and Load Balanced Distributed Routing Scheme for Wireless Sensor Networks with Holes”, Journal of Systems and Software, Volume 123, January 2017, Pages 92–105, 2017, 0164-1212, SCI
 • Nguyen T. Truong, Ikki Fujiwara, Michihiro Koibuchi & Khanh-Van Nguyen, “Distributed Shortcut Networks: Low-Latency Low-Degree Non-Random Topologies Targeting the Diameter and Cable Length Trade-Off”, IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, VOL. 28, NO. 4, APRIL 2017, 2017, 10459219, SCI
 • Phi Le Nguyen, Khanh-Van Nguyen, Vu Quoc Huy & Yusheng Ji, “A Time and Energy Efficient Protocol for Locating Coverage Holes in WSNs”, 2016 IEEE 41st Conference on Local Computer Networks (LCN), 2016, ISBN 978-1-5090-2054-6
 • N. Truong, K.-V. Nguyen, I. Fujiwara, and M. Koibuchi, “Layoutconscious expandable topology for low-degree interconnection networks,” IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, vol. 99, no. 5, pp. 1275–1284, 2016.
 • Khanh-Van Nguyen, Phi-Le Nguyen, Hau Phan, Trong D. Nguyen. A Distributed Algorithm For Monitoring An Expanding Hole In Wireless Sensor Networks. Informatica (Slovenia) Vol 40, No. 2 (2016). Pages 181-196
 • Trong Nguyen Duc, Le Nguyen Phi, Hau Phan Van and Khanh-Van Nguyen. A Distributed Protocol to Detect and Update Hole Boundary in Wireless Sensor Networks, in Proc. Of SoICT’2015 – the Best Paper award
 • Phi-Le Nguyen, Duc-Trong Nguyen & Khanh-Van Nguyen, “Load Balanced Routing with Constant Stretch for Wireless Sensor Network with Holes”, in Proc. of 2014 IEEE 9th International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP’2014) — the Best Paper Award

Các công bố được trích dẫn nhiều nhất

 • Van Nguyen and Charles Martel,  “Analyzing and Characterizing Small-World Graphs”, in Proc. of the 16th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA’2005
 • Charles Martel and Van Nguyen, “Analyzing Kleinberg’s (and other) Small-World Models”, in Proc. of the 23rd ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, PODC’2004 – 145 citations (by scholar.google.com)

Giải thưởng, khen thưởng

 • Associate Professor in Information Technology, given by the State Council for Professor Title (VietNam), 2015
 • Best Graduate Researcher Award, Computer Science department, UC-Davis, 2006
 • Vietnamese Government Fellowship, to study for a Ph.D. degree in the U.S., 2001 – 2005
 • Australian Government AusAID Scholarship, for international scholars, 1996 – 1997

Dự án hiện tại

 • Đề tài Nafosted: Định tuyến mạng và tiếp cận phi-vị-kỷ nhằm tối ưu hóa hiệu năng tổng thể. Mã số đề tài: 102.02-2017.316. Chủ nhiệm đề tài: PGS. Nguyễn Khanh Văn.
 • Đề tài cấp trường: Ứng dụng mô hình ngẫu nhiên xây dựng cơ chế định tuyến hiệu quả, giảm thiểu chi phí cho mạng liên kết kích thước lớn.

Sách đã xuất bản

 • Nguyen Khanh Van, “A Course on Fundamentals of Information Security”, Bach Khoa Publisher, 2014  (in Vietnamese)