SoICT Year-End Review 2019
SoICT Year-End Review 2019

Năm 2019 là năm thứ ba Nhà trường thực hiện cơ chế tự chủ toàn...

Đầu tư cho NCKH và đào tạo trình độ cao trong trường đại học: điểm đột phá trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam

(Toàn văn bài phát biểu của PGS. TS Tạ Hải Tùng – Viện trưởng Viện...

Hội thảo Quốc tế Thường niên SoICT – 10 năm một chặng đường

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đã...

HUST-SoICT’s Talk, số 2: Bản Giao hưởng Mùa Thu về Khởi nghiệp!

Khởi nghiệp là con đường văn minh nhất để người trẻ chứng tỏ năng lực...