Đinh Viết Sang

Phó giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo
Giảng viên, khoa Khoa học máy tính

Tiến sỹ (Trung tâm Tính toán Dorodnitsyn, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Nga, 2013)
Thạc sỹ (Trường Đại học Bang Tula, Nga, 2011)
Kỹ sư (Trường Đại học Bang Tula, Nga, 2009)

Email: sangdv@soict.hust.edu.vn
Web:  http://users.soict.hust.edu.vn/sangdv

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các mô hình nền tảng
 • Thị giác máy tính

Các nghiên cứu quan tâm

 • Học tự giám sát
 • Học bán giám sát
 • Học đa thể thức
 • Phát hiện đối tượng và khoanh vùng ngữ nghĩa

Các dự án đang thực hiện

 • Evolutionary Multitasking for Solving Optimization Problems (Tài trợ bởi US Army Research Lab và US Army Asia Pacific, 2019-2022)
 • Robust dynamic hand gestures recognition for human machine interaction using multimodal features and manifold learning (Tài trợ bởi AFOSR 2017-2019).
 • Improving human action recognition using manifold representation and deep learning from multimodal data (Tài trợ bởi NAFOSTED 2017-2019).
 • Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures (Tài trợ bởi NAFOSTED 2017-2019).

Giới thiệu

Đinh Viết sang nhận bằng Tiến sĩ tại Trung tâm tính toán Dorodnitsyn của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (CCRAS) năm 2013. Hiện tại anh đang làm việc tại bộ khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đang là Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BKAI). Các lĩnh vực nghiên cứu anh quan tâm là học máy, học sâu và các mô hình nền tảng và thị giác máy tính.

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy

 • IT4342E: Thị giác máy tính
 • IT6328E: Học sâu nâng cao
 • IT3320E: Nhập môn học sâu
 • IT3680: Thuật toán ứng dụng
 • IT3020: Toán rời rạc
 • IT4110: Tính toán khoa học
 • IT1110E: Nhập môn lập trình