Các Tổ chức đoàn thể

Các Tổ chức đoàn thể

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Trường có các tổ công đoàn lâm thời trực thuộc:


Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CNTT&TT nhiệm kỳ 2022 – 2025:


Chi hội Cựu giáo chức:

  • Chi Hội trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Chi Hội phó: Tô Văn Nam