Nguyễn Mạnh Tuấn

Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2016)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,2007)

Email: tuan.nguyenmanh@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Web và dịch vụ web
 • An toàn và bảo mật thông tin
 • Trí tuệ kinh doanh
 • Đánh giá an toàn cho các hệ thống thông tin theo cấp độ

Các nghiên cứu quan tâm

 • Công nghệ web và dịch vụ web
 • An toàn trong các ứng dụng web
 • Kinh doanh thông minh để khai thác dữ liệu và ảnh hưởng đến việc ra quyết định
 • Đánh giá an toàn cho các hệ thống thông tin theo cấp độ

Giới thiệu

Nguyễn Mạnh Tuấn là giảng viên Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2007, nhận học vị thạc sỹ năm 2016 với chuyên ngành Khoa học Máy tính. Ông bắt đầu công tác tại Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông từ năm 2009.

Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm phát triển các hệ thống trên nền web, dịch vụ web, an toàn và bảo mật thông tin, cơ sở dữ liệu cho trí tuệ kinh doanh, Đánh giá an toàn cho các hệ thống thông tin. Hiện tại các nghiên cứu của ông tập trung vào việc ứng dụng công nghệ và các kỹ thuật xây dựng ứng dụng web và dịch vụ web, đánh giá an toàn cho các hệ thống  thông tin theo cấp độ.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đặng Bá Tú, Lê Hồng Dương. 2017. Xác định các tiêu chí đánh giá an toàn thông tin cho các website theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15408. Hội thảo lần thứ II: Một số vấn đề chọn lọc về An toàn An Ninh thông tin – SoIS 2017. vol 2, pp 109-116.

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT3600: Lập trình hướng đối tượng
 • IT4552: Thực hành lập trình web
 • IT4080: Nhập môn công nghệ phần mềm
 • IT4403: Phát triển hệ thống web an toàn