Hệ tiến sỹ

Trường CNTT&TT hiện đang cung cấp chương trình đào tạo nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ trong các chuyên ngành sau:

STT Mã số Tên chuyên ngành
1 62480101 Khoa học máy tính
2 62480104 Hệ thống thông tin
3 62480103 Kỹ thuật phần mềm
4 62520214 Kỹ thuật máy tính
5 62480105 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Thông tin chi tiết về hình thức tuyển sinh, và thời hạn đăng ký hồ sơ vui lòng tham khảo tại: https://sdh.hust.edu.vn