Vũ Văn Thiệu

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sĩ (Khoa học Máy tính, Đại học Leiden, Hà Lan, 2012)
Thạc sĩ (Công nghệ thông tin, Đại học Amsterdam, Hà Lan, 2005)
Kỹ sư (Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999)

Email: thieuvv@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Hệ gợi ý
 • Tính toán hiệu năng cao

Các nghiên cứu quan tâm

 • Phân loại đối tượng
 • Quản trị rủi ro
 • Tính toán số
 • Tính toán trên bộ xử lý đồ họa đa dụng

Giới thiệu

TS. Vũ Văn Thiệu nhận bằng Tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Khoa học Máy tính, trường Đại học Leiden, Hà Lan năm 2012. Hiện tại anh đang làm việc tại bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các lĩnh vực nghiên cứu anh quan tâm là trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu năng cao.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • VN Do, HA Le, VT Vu, Theoretical Considerations on the Optimal Performance of Sub-100 Nanometer Top-Gated Graphene Field-Effect Transistors, Journal of Electronic Materials 48 (3), 1669-1678, 2019
 • VN Do, HA Le, VT Vu, Real-space and plane-wave hybrid method for electronic structure calculations for two-dimensional materials, Physical Review B 95 (16), 165130, 2017
 • PT Do, NK Le, VT Vu, Efficient maximum matching algorithms for trapezoid graphs, Electronic Journal of Graph Theory and Applications 5 (1), 7-20, 2017
 • DV Sang, LTB Cuong, V Van Thieu, Multi-task learning for smile detection, emotion recognition and gender classification, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, ACM, 340-347, 2017

Các dự án hiện tại

 • Nghiên cứu xây dựng nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác tổ chức quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Đề tài cấp Nhà nước, 2018 – 2020)
 • Xây dựng phần mềm quản lý bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam (Đề tài cấp Nhà nước, 2016 – 2019)

Giảng dạy

 • IT4865: Tính toán phân tán
 • IT4130: Lập trình song song
 • IT5408: Tính toán hiệu năng cao
 • IT4110: Tính toán khoa học