CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ELITECH TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

Hệ đại học

Các chương trình đào tạo chuẩn

Đây là các chương trình đào tạo truyền thống mà Trường đã cung cấp gần 30 năm qua. Hiện tại có 2 chương trình:

Chương trình Khoa học Máy tính (mã tuyển sinh: IT1)

 • Cử nhân Khoa học Máy tính (4 năm): theo 2 định hướng phân nhánh ở năm cuối: Công nghệ phần mềm, và Hệ thống thông tin.
 • Kỹ sư Khoa học Máy tính (+1.5 năm): định hướng chuyên sâu Công nghệ phần mềm, và Hệ thống thông tin.
 • Chi tiết xem tại đây

Chương trình Kỹ thuật Máy tính (mã tuyển sinh: IT2):

 • Cử nhân Kỹ thuật Máy tính (4 năm): theo 3 định hướng phân nhánh ở năm cuối: An toàn thông tin, Hệ nhúng và IoT; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.
 • Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính (+1.5 năm): định hướng chuyên sâu Trí tuệ nhân tạo và IoT; Mạng truyền thông dữ liệu và An toàn bảo mật.
 • Chi tiết xem tại đây

Các chương trình đào tạo tiên tiến (Chương trình Elitech)

Đây là các chương trình theo định hướng của Nhà trường, với mục đích phát huy tối đa năng lực người học, hướng tới thị trường lao động quốc tế, Trường hiện đang triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, dạy và học bằng ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật):

 • Chương trình Elitech Công nghệ thông tin Việt Nam – Nhật Bản (HEDSPI, mã tuyển sinh: IT-E6). Chi tiết xem tại đây
 • Chương trình Elitech Công nghệ thông tin toàn cầu (Global ICT, mã tuyển sinh: IT-E7). Chi tiết xem tại đây
 • Chương trình Elitech Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (DS-AI, mã tuyển sinh: IT-E10). Chi tiết xem tại đây
 • Chương trình Elitech Công nghệ thông tin Việt Pháp (mã tuyển sinh: IT-EP). Chi tiết xem tại đây
 • Chương trình Elitech An toàn không gian số (mã tuyển sinh: IT-E15). Xem chi tiết tại đây.

Các chương trình đào tạo đặc biệt của Trường:

 • Chương trình Cử nhân Tài năng Khoa học máy tính: dành cho những sinh viên xuất sắc nhất, có chí hướng trở thành nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia giỏi. Chương trình tuyển sinh viên theo diện tuyển thẳng (đạt giải Olympic quốc gia, quốc tế), hoặc thi tuyển từ các sinh viên đỗ điểm cao vào Trường. Chương trình chi tiết xem tại đây.
 • Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao: là dự án hợp tác về đào tạo giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam, có sự tham gia của các trường đại học hàng đầu của Pháp. Bằng tốt nghiệp Kỹ sư chất lượng cao của ĐHBK Hà Nội được Ủy ban bằng kỹ sư của Pháp kiểm định chất lượng và được chính phủ Pháp công nhận. Chương trình tuyển sinh viên dạng tuyển thẳng, hoặc qua kỳ thi tuyển chọn. Lưu ý: Từ mùa tuyển sinh 2020, Chương trình này được chuyển đổi thành Chương trình Elitech Công nghệ thông tin Việt Pháp theo định hướng phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại của Nhà trường.