Hợp tác doanh nghiệp

Hợp tác đối ngoại

Hợp tác quốc tế với các đơn vị đào tạo và nghiên cứu uy tín tại các nước đang phát triển luôn là trọng tâm trong hoạt động đối ngoại của Trường. Hàng năm, qua hợp tác trong khuôn khổ song phương – đa phương, ví dụ: các chương trình Erasmus với các đại học thuộc Liên minh Châu Âu, các chương trình trao đổi học giả – sinh viên với Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (NII), Đại học Sydney (UniSyd), Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Đại học Shibaura, Đại học Osaka (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Singapore (NUS)… Trường gửi hàng chục lượt giảng viên và sinh viên sang làm việc và học tập tại các trường đối tác, cũng như tiếp nhận ở chiều ngược lại nhiều giảng viên, nhà khoa học và sinh viên từ các nước tiên tiến sang giảng dạy và học tập ngắn hạn tạiTrường. Trường cũng đã ký kết hợp tác với Đại học Uppsala (Thụy Điển) để triển khai hợp tác đào tạo song bằng (double degree) 3+1 cho sinh viên Chương trình Global ICT: sinh viên học tại ĐHBK HN trong 3 năm, và có lựa chọn sang học 1 năm tại Thụy Điển để lấy bằng do cả hai Trường cấp. Chương trình hiện tại đã được triển khai trong 2 năm, và đang được đánh giá từ cả hai phía trước khi triển khai ở một mức độ mới trong các năm tiếp theo.

Thông qua hợp tác quốc tế, Trường đã thu hút được nhiều nguồn kinh phí phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, ví dụ: Chương trình Horizon 2020, Chương trình Erasmus (EU), Quỹ ASEAN IVO (Nhật Bản), Quỹ nghiên cứu của Quân đội Hoa Kỳ…

Ngoài hợp tác với các cơ sở đào tạo – nghiên cứu, Trường còn xây dựng một mạng lưới hợp tác rộng khắp với các tập đoàn, công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam và trên Thế giới. Mạng lưới doanh nghiệp đồng hành với Trường hiện có hơn 200 doanh nghiệp, hỗ trợ Trường hiệu quả trong việc: (i) cung cấp cơ hội thực tập doanh nghiệp cho sinh viên; (ii) hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo ngoại ngữ, (iii) hợp tác trong NCKH và chuyển giao công nghệ, (iv) cũng như tài trợ học bổng và kinh phí cho các hoạt động đào tạo và NCKH của sinh viên. Trường có sự hợp tác bền chặt với Samsung Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ đào tạo, thực tập, giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất thí nghiệm. Trường cũng phát triển hợp tác chặt chẽ với IBM Việt Nam trong phát triển chương trình đào tạo, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các công nghệ tiên tiến, và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động quốc tế đầy cạnh tranh.