Nguyễn Tiến Thành

Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2011)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: nguyenthanh@soict.hust.edu.vn
Web:  https://www.soict.hust.edu.vn/~thanhnt

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ phần mềm
 • Tính toán hiệu năng cao
 • Mạng điều khiển tự động

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mô hình hoá phần mềm
 • Kiểm chứng mô hình
 • Học máy
 • Giao diện truyền thông điệp
 • Lập trình đa tuyến
 • Mạng định nghĩa bởi phần mềm
 • Ảo hoá chức năng của mạng

Giới thiệu

Nguyễn Tiến Thành là giảng viên ngành Khoa học Máy Tính, tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin vào năm 2011 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hướng nghiên cứu ưa thích hiện nay là tối ưu hóa cho bộ xử lý đa lõi và các hệ thống tính toán hiệu năng cao; Công nghệ phần mềm và Mạng tự điều khiển. Anh ấy có một bài báo nghiên cứu trong một hội thảo Công nghệ thông tin vào năm 2013. Nguyễn Tiến Thành cũng là một nhà nghiên cứu được mới đến Viện Công nghệ thông tin Quốc gia Nhật Bản trong sáu tháng và sau đó là Đại học Kĩ thuật Munich, Đức trong ba tháng.

Giảng dạy

 • IT3100: Lập trình hướng đối tượng cho cử nhân công nghệ
 • IT3600: Lập trình hướng đối tượng cho cử nhân
 • IT4789: Lập trình .Net
 • IT3040: Kĩ thuật lập trình