Hướng dẫn đăng ký học phần Chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù 180TC, kỳ 2023.2
Hướng dẫn đăng ký học phần Chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù 180TC, kỳ 2023.2

Đối tượng đăng ký Sinh viên K65: dự kiến tốt nghiệp cử nhân và mong...

Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Leipzig, Đức

Nằm  trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại...

Chương trình học chuyển tiếp với đại học Aizu, Nhật Bản năm 2024

Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ Thông...

Nhận hồ sơ và Bằng tốt nghiệp kỳ 2022.2B

Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trả bằng và hồ sơ...

Chương trình thực tập cho Học viên cao học, Nghiên cứu sinh tại Viện tin học Quốc gia Nhật Bản (NII) 2023

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông và...

Mở lớp Thuật toán ứng dụng (hợp tác với Samsung) kỳ 2023.1

Học phần IT3680 (Thuật toán ứng dụng) là học phần mang đến cho sinh viên...

Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cao học – Đợt tháng 10/2023

Trường CNTTT&TT thông báo đến sinh viên kế hoạch bảo vệ luận văn cao học...

Đăng ký nguyện vọng GR1 cho sinh viên Global ICT K66 và Project III cho sinh viên DS.AI – Học kỳ 2023.1

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giáo viên...

Đăng ký thực hiện Đồ án Tốt nghiệp tại Doanh nghiệp – Học kỳ 2023.1

Trường CNTT&TT mở đăng ký nguyện vọng thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) tại...