Thông tin tuyển sinh 2023
Thông tin tuyển sinh 2023

Các nội dung cần biết: Kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên số của các...

Các chương trình cao học của Trường CNTT&TT năm 2022

Năm 2022, Trường CNTT&TT mở 4 chương trình thạc sỹ: thạc sỹ khoa học Khoa...

Hỏi đáp về tuyển sinh

Các câu hỏi thường gặp trong mùa tuyển sinh:...

Giải thích thông tin ngành đào tạo mùa tuyển sinh 2019

Mùa tuyển sinh năm nay rất nhiều bạn hỏi: Tại sao không mở ngành IT3...

Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn

Trường CNTT&TT thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về các lĩnh...

Điểm chuẩn tham khảo

...

Kiến tạo tương lai với SoICT

Thế giới đang chứng kiến một làn sóng chuyển đổi công nghệ như vũ bão,...