Lê Thanh Hương

Phó Trưởng Khoa, Khoa Khoa học Máy tính
Phó Giáo sư, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh, 2004)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Tự do Brussels, 2001)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997)

Email: huonglt@soict.hust.edu.vn
Web:  http:/is.hust.edu.vn/~huonglt

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các ứng dụng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: phân tích cú pháp, phân tích cấu trúc diễn ngôn, hỏi đáp, sinh văn bản, tóm tắt văn bản, dịch máy, trích rút thông tin, trợ lý ảo, phân tích quan điểm, …
 • Khai phá dữ liệu văn bản, khai phá dữ liệu web
 • Học máy, học sâu và các ứng dụng

Giới thiệu

PGS. Lê Thanh Hương là giảng viên của Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính năm 2004 tại trường Đại học Middlesex, Vương quốc Anh. Các hướng nghiên cứu bao gồm Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Huong Thanh Le, Nhan Trong Tran (2018). A Sentiment Analyzer for Informal Text in Social Media. Journal of Science & Technology 131 (2018) , pp. 6-12.
 • Pham Minh Chuan, Le Hoang Son, Mumtaz Ali, Tran Dinh Khang, Le Thanh Huong, Nilanjan Dey (2017). Link Prediction in Co-authorship Networks based on Hybrid Content Silarity Metric. Applied Intelligence, ISSN: 0924-669X. doi: 10.1007/s10489-017-1086-x. (SCI, 2016 IF = 1.904, Springer)
 • Phạm Minh Chuẩn, Trần Đình Khang, Lê Thanh Hương, Trần Mạnh Tuấn, Lê Hoàng Sơn (2017). Dự đoán liên kết đồng tác giả sử dụng phân cụm bán giám sát mờ. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), Tập 173, số 13, ISSN 1859-2171, trang 45-50.
 • Phạm Minh Chuẩn, Lê Hoàng Sơn, Trần Đình Khang, Lê Thanh Hương (2017). Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương quan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 22, Số 11, 11.2017, ISSN 1859-4794, trang 9-14.
 • Nguyen Thi Thu Trang, Le Thanh Huong, Duong Viet Hung (2017). Enhancing extractive summarization using non-negative matrix factorization with semantic aspects and sentence features. SoICT 2017, pp.78-83
 • Huong T. Le, Son V. Nguyen, Lam N. Pham, Duy D. Nguyen and An N. Nguyen. 2016. Semantic Text Alignment based on Topic Modeling. RIVF 2016. (Best runner paper award)
 • Huong Le Thanh, Luan Tran Van, Hoai Nguyen Xuan, Hien Nguyen Thi. 2015. Optimizing Genetic Algorithm in Feature Selection for Named Entity Recognition. SoICT 2015.
 • Le Thanh Huong, Sam Chanrathany, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thanh Long, Trinh Minh Dung (2014). Relation extraction in Vietnamese text using label propagation. Journal of Informatics and Cybernetics, Volume 30, No.1, pp. 15-27
 • Huong Thanh Le, Tien Manh Le. 2013. An approach to Abstractive Text Summarization. In Procs. of the 5th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2013)
 • Huong Thanh Le, Luan Van Tran. 2013. Automatic Feature Selection for Named Entity Recognition Using Genetic Algorithm. In Proceedings of the 4th Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2013).

Giải thưởng, khen thưởng

 • Nhận giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên Quả cầu vàng năm 2011

Giảng dạy

 • Giải thuật và các vấn đề cho kỹ sư
 • Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Trí tuệ nhân tạo nâng cao

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Xây dựng phần mềm phát hiện sao chép hỗ trợ quản lý học tập và nghiên cứu. Đề án trường ĐHBK Hà Nội
 • Hệ thống lưu trữ và kiểm trùng tài liệu. Đề tài trường ĐHBKHN
 • Nghiên cứu một số phương pháp tóm tắt văn bản tự động trên máy tính áp dụng cho tiếng Việt. Đề tài trọng điểm Bộ GD&ĐT