Tuyển trợ giảng học kỳ 2023.2
Tuyển trợ giảng học kỳ 2023.2

Để chuẩn bị cho học kỳ 2023.2 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 129 ứng...

Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2023.1

Để chuẩn bị cho học kỳ 2023.1 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 138 ứng...

Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2022.2

Để chuẩn bị cho học kỳ 2022.2 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 120 ứng...

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cơ hội trở thành một phần trong đội ngũ giảng dạy chất lượng cao tại...

THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG

Là một trong những đơn vị triển khai công tác trợ giảng sớm nhất trong...

TUYỂN DỤNG 2020

Nằm trong chiến lược chung của Nhà trường phát triển ĐHBK Hà Nội thành một...