Hợp tác với Khối Hàn lâm

Hợp tác với Khối Hàn lâm

Các hoạt động hợp tác quốc tế với khối hàn lâm (đại học, viện nghiên cứu) được đánh giá có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Trường về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong định hướng hội nhập và quốc tế hóa. Từ ngày đầu thành lập Trường đã có những hơp tác bền chặt với các cơ sở hàn lâm Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn quốc; hiện tại, Trường đã và đang tiếp tục mở rộng các hợp tác này theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, tận dụng nguồn lực quốc tế để nhanh chóng phát triển đội ngũ, và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học:

 • Hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan, Bỉ, Nhật Bản, Úc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan… Từ những hợp tác đó, nhiều đề tài hợp tác quốc tế đã được phát triển như đề tài nghị định thư với Đức, Ý, Nhật, Đài Loan, Đề tài tài trợ bởi ASEAN-IVO (Singapore, Nhật), Đề tài Nafosted song phương Việt Đức, Việt Bỉ…
 • Hợp tác tốt với các đối tác như Đại học Bách khoa Torino (Italia), Đại học Bách khoa Catalunya (Tây Ban Nha), Đại học Regensburg về Khoa học Ứng dụng (OTH, Đức), Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (Nhật), Viện Tiên tiến Khoa học Công nghệ (KAIST, Hàn Quốc), Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Úc), Đại học Công nghệ và Nông nghiệp (Nhật Bản), Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore)… để gửi các học viên cao học, nghiên cứu sinh sang thực tập ngắn hạn, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và qua đó xây dựng hợp tác nghiên cứu giữa các nhóm của Trường và đối tác.
 • Hợp tác với Đại học Shibaura, Đại học Nagoya (Nhật Bản) trong việc tổ chức các trường hè về IoT, Big Data, Robotics nhằm bổ sung các kiến thức chuyên môn cho giảng viên – sinh viên, cũng như tăng cường hợp tác trao đổi sinh viên, cán bộ.
 • Đào tạo song bằng: người học học tại hai trường, và nếu thỏa mãn các điều kiện tốt nghiệp sẽ được cả hai trường cấp bằng:
  • Hợp tác với Đại học Bách khoa Torino (Italia), và Đại học Bách khoa Catalunya (Barcelona Tech, Tây Ban Nha) trong đào tạo tiến sỹ song bằng. Hiện đã có một NCS bảo vệ thành công, TS. Nguyễn Đình Thuận đã được cả Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Torino cấp bằng Tiến sỹ.
  • Hợp tác với Đại học Uppsala trong việc đào tạo kỹ sư song bằng, sinh viên học 3 năm theo Chương trình Global ICT và học 1 năm tại Upsalla, sau đó nếu thỏa mãn điều kiện tốt nghiệp sẽ được cả hai trường cấp bằng.
  • Hợp tác với Đại học Aizu (Nhật) trong đào tạo cử nhân song bằng, sinh viên học 2 năm ở Việt Nam và đi học tiếp 2 năm tại Nhật Bản Aizu.

Clip có phần chia sẻ của sinh viên đang theo học tại Trường về con đường du học hiệu quả qua hình thức đào tạo song bằng với trường đối tác

 • Hợp tác với các đối tác Châu Âu trong triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học từ các nguồn tài trợ rất cạnh tranh như: FP7, Horizon 2020, ERASMUS…