Hội nghị quốc tế SoICT 2019

Từ ngày 4-6/12/2019 tại Hạ Long