Biểu mẫu và quy định dành cho sinh viên

Biểu mẫu và quy định dành cho sinh viên

Stt Biểu mẫu Hình thức/Hướng dẫn
1 Giấy chứng nhận sinh viên Đăng ký trực tuyến tại: https://qldt.hust.edu.vn

Hướng dẫn xem tại đây

2 Giấy giới thiệu
3 In sao bảng điểm
4 Giấy chứng nhận tốt nghiệp
5 Đơn xin mở lớp bổ sung dành cho cá nhân Tải tại đây
6 Đơn xin mở lớp bổ sung dành cho tập thể Tải tại đây
7 Đơn xin đăng ký lớp/lớp ĐẦY Tải tại đây
8 Quy trình xác nhận học phần thay thế/tương đương (chuyển điểm) Tra cứu tại đây
9 Đơn xin huỷ đăng ký lớp Tải tại đây
10 Đơn xin đăng ký Đồ án tốt nghiệp kỳ hè Tải tại đây
11 Mẫu đơn đăng ký học phần tương đương/thay thế Tải tại đây
12 Mẫu đơn công nhận học phần thay thế/tương đương (chuyển điểm) Tải tại đây
13 Đơn xin mượn hồ sơ Tải tại đây
14 Thực tập doanh nghiệp Hướng dẫn thực tập Doanh nghiệp

Đăng ký trên https://dk-sis.hust.edu.vn để được tính học phần.
Đăng ký trên https://qldt.hust.edu.vn/ để được nhận thực tập và đánh giá điểm.
Các câu hỏi thường gặp về Thực tập doanh nghiệp: https://soict.hust.edu.vn/ttdn
15 Những điều sinh viên cần biết Sổ tay sinh viên Trường ĐHBKHN 2021

Sinh viên Trường CNTT cần biết

16 Hướng dẫn gửi câu hỏi tới Phòng Đào tạo (học tập, học phí, hoãn thi, nghỉ học…)  Xem tại đây
17 Template và quy cách quyển đồ án tốt nghiệp Xem tại đây
Sinh viên khi đăng ký học tập lưu ý:
  • Để việc đăng ký học tập được thuận lợi và đảm bảo đủ chỗ cho tất cả sinh viên, đề nghị sinh viên cần lưu ý đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo khi phòng Đào tạo mở đăng ký trên sis từ đầu học kỳ trước.
  • Sinh viên cần đọc kỹ Thông báo (Kế hoạch mở đăng ký lớp) và làm đúng theo hướng dẫn của Trường về việc đăng ký học tập trong kỳ.
  • Sinh viên trước khi đăng ký Học phần, phải đọc kỹ nội dung Ghi chú cho từng lớp – Class note để đăng ký cho đúng, tránh đăng ký nhầm hệ (phần ghi chú đã nêu rõ lớp mở cho hệ nào, khóa nào, học chậm, học lại….), ví dụ: mở cho KSTN thì sv các hệ khác không được đăng ký; hoặc mở cho hệ KSCQ thì sinh viên Việt Nhật, Việt Pháp, ICT… không được đăng ký vào.
  • Trước ngày kết thúc đăng ký học tập, sinh viên cần kiểm tra lại các học phần có lớp thí nghiệm/thực hành để đảm bảo đủ cả lớp lý thuyết (LT+BT) và lớp thí nghiệm/thực hành.

Lưu ý: Sinh viên thắc mắc học phần thuộc mã nào thì cần tìm Trường/Viện/Khoa quản mã ngành đấy để xử lý (ví dụ Trường CNTT&TT chỉ xử lý các vấn đề của các môn có mã ITxxxx).