Đảng ủy – Hội đồng Trường

Đảng ủy – Hội đồng Trường

Đảng ủy Trường CNTT&TT: Ban Chấp hành Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 thành viên:

Đảng bộ Trường có bốn chi bộ trực thuộc là:


Hội đồng Trường CNTT&TT: là cơ quan do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều hành Trường.

Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 thành viên, trong đó có 03 thành viên ngoài Trường là các nhà khoa học, nhà quản lý, và chuyên gia công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Danh sách thành viên Hội đồng Trường CNTT&TT nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT Họ và tên Chức vụ / Cơ quan công tác Vai trò
1 TS. Nguyễn Kim Khánh Giảng viên chính khoa Kỹ thuật Máy tính Chủ tịch
2 PGS.TS. Tạ Hải Tùng Hiệu trưởng Trường CNTT&TT Ủy viên
3 PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường CNTT&TT Ủy viên
4 PGS.TS. Cao Tuấn Dũng Phó Hiệu trưởng Trường CNTT&TT Ủy viên
5 TS. Nguyễn Thanh Hùng Phó Hiệu trưởng Trường CNTT&TT Ủy viên
6 PGS.TS. Nguyễn Linh Giang Trưởng khoa Kỹ thuật Máy tính Ủy viên
7 GVC.TS. Phạm Đăng Hải Trưởng khoa Khoa học Máy tính Ủy viên
8 TS. Nguyễn Phi Lê Giám đốc Trung tâm BK.AI Ủy viên
9 ThS. Lê Tấn Hùng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu, Phát triển, và Chuyển giao Công nghệ Ủy viên
10 ThS. Phạm Thanh Liêm Giám đốc Trung tâm Máy tính và Thực hành Ủy viên
11 TS. Đỗ Công Thuần Bí thư Đoàn trường CNTT&TT Ủy viên
12 PGS.TS. Nguyễn Bình Minh Giảng viên cao cấp khoa Khoa học máy tính Ủy viên
(Thư ký)
13 GS.TS. Hồ Tú Bảo Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán Ủy viên
(Chuyên gia ngoài Trường)
14 PGS.TS. Hà Quốc Trung Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy viên
(Chuyên gia ngoài Trường)
15 TS. Trần Việt Hùng Tổng Giám đốc Công ty GotIt (Silicon Valley, Mỹ) Ủy viên
(Chuyên gia ngoài Trường)