Trịnh Thành Trung

Phó Trưởng Văn phòng, Văn phòng Trường

Giảng viên, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2021)

Thạc sỹ (Đại học South Wales, Anh Quốc, 2011)

Kỹ sư (Học viện kỹ thuật quân sự, 2009)

Email: trungtt@soict.hust.edu.vn
Website: http://trungtt.com

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đồ họa máy tính và phát triển trò chơi
 • Metaverse và các hệ thống thực tế ảo (VR, AR, XR)
 • Trí tuệ nhân tạo trong game và các hệ tác tử thông minh
 • Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Đồ họa máy tính
 • Metaverse và Thực tế ảo
 • Phát triển trò chơi
 • Game AI
 • Tác tử thông minh (rule-based, reinforcement learning, imitation learning)
 • Mô hình hành vi con người

Giới thiệu

TS Trịnh Thành Trung hiện là giảng viên khoa Khoa học máy tính tại Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh đã nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Hệ thống điều khiển chức năng tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản vào năm 2021, và bằng Thạc sỹ chuyên ngành Phát triển trò chơi thông minh tại Đại học Glamorgan, nay là Đại học South Wales, Anh Quốc vào năm 2011. Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống mô phỏng và trò chơi. Hướng nghiên cứu của anh bao gồm xử lý các vấn đề tương tác và mô hình hóa hành vi con người trong thế giới ảo và metaverse; mô hình hóa tác tử trò chơi thông minh thông qua các hướng tiếp cận rule-based và học máy.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Trinh, T. T., & Kimura, M. (2022). Cognitive prediction of obstacle’s movement for reinforcement learning pedestrian interacting model. Journal of Intelligent Systems31(1), 127-147.
 2. Trinh, T. T., & Kimura, M. (2021). The impact of obstacle’s risk in pedestrian agent’s local path-planning. Applied Sciences11(12), 5442.
 3. Trinh, T. T., Vu, D. M., & Kimura, M. (2020, March). A pedestrian path-planning model in accordance with obstacle’s danger with reinforcement learning. In Proceedings of the 2020 The 3rd International Conference on Information Science and System (pp. 115-120).
 4. Trinh, T. T., Vu, D. M., & Kimura, M. (2020, June). Point-of-conflict prediction for pedestrian path-planning. In Proceedings of the 12th International Conference on Computer Modeling and Simulation (pp. 88-92).

Giảng dạy

 • IT4470: Đồ họa máy tính và hiện thực ảo
 • IT3100: Lập trình hướng đối tượng
 • IT3040: Kỹ thuật lập trình
 • IT4080: Nhập môn Công nghệ phần mềm

Giải thưởng, khen thưởng

 • Best Presentation Award tại Hội thảo ICCMS 2020, Australia
 • Best Presentation Award tại Hội thảo ICISS 2020, UK