Hợp tác doanh nghiệp

Hợp tác doanh nghiệp

Ngoài hợp tác với các cơ sở hàn lâm trường đại học – viện nghiên cứu trong và ngoài nước, Trường còn xây dựng một mạng lưới hợp tác rộng khắp với các tập đoàn, công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam và trên Thế giới, nhằm tìm kiếm cơ hội nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới đáp ứng nhu cầu không những của thị trường lao động Việt Nam, mà còn thị trường lao động quốc tế; thêm vào đó, hợp tác doanh nghiệp còn mang lại cơ hội đưa các nhà khoa học của Trường đến gần hơn với các bài toán thực tế, cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển giao công nghệ, và đổi mới sáng tạo (startups, spinoffs).

Hiện tại, thông qua đầu mới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Trường đã thiết lập Mạng lưới Doanh nghiệp đồng hành với hơn 200 thành viên là các công ty về công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, mạng lưới hỗ trợ Viện hiệu quả trong việc:

  • Cung cấp cơ hội thực tập doanh nghiệp cho sinh viên;
  • Hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo ngoại ngữ,
  • Hợp tác trong NCKH và chuyển giao công nghệ,
  • Tài trợ học bổng và kinh phí cho các hoạt động đào tạo và NCKH của sinh viên.

Đồng thời trong năm 2019, Trường cũng đưa vào hoạt động Hệ thống quản lý hợp tác doanh nghiệp, trong đó cấu phần phân công thực tập doanh nghiệp đã chứng minh là một công cụ rất hiệu quả trong việc:

  • Giúp sinh viên nhanh chóng tìm được doanh nghiệp thực tập phù hợp,
  • Giúp doanh nghiệp đưa các thông tin về khả năng và nhu cầu cung cấp vị trí thực tập,
  • Giúp doanh nghiệp tìm kiếm hợp tác với các nhà khoa học của Trường trong đông hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên,
  • Ba bên: Trường, doanh nghiệp, và sinh viên cùng đánh giá hiệu quả thực tập, căn cứ quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động quan trọng trong đào tạo các ngành kỹ thuật, cũng như phát hiện ra các điểm mạnh và điểm yếu của từng khóa sinh viên, thậm chí từng sinh viên để có các kế hoạch đào tạo phù hợp,
  • Giúp Trường phân công thực tập hiệu quả dựa trên: năng lực của doanh nghiệp, và đánh giá của sinh viên và Trường sau mỗi kỳ thực tập.

Đánh giá của sinh viên về công ty, và công ty về sinh viên sau mỗi đợt thực tập

Hằng năm, để tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa Trường và các doanh nghiệp trong Mạng lưới, qua đó nắm được các thông tin cập nhật về nhu cầu về nguồn nhân lực, cũng như xu hướng của thị trường lao động trong lĩnh vực CNTT&TT, Trường tổ chức “Year-End Meeting” quy tụ tất cả các doanh nghiệp trong Mạng lưới. Các thông tin, số liệu về hoạt động của Trường trong năm cũng được chia sẻ tới các đối tác doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể nắm được tình hình hoạt động của Trường, các mảng công tác trọng tâm, cũng như các cơ hội hợp tác có thể triển khai.

Ngoài ra, Trường còn có sự hợp tác bền chặt với Samsung Việt Nam (thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Điện thoại Di động – SVMC). Qua hợp tác này, hằng năm SVMC hỗ trợ Trường trong việc phát triển các chương trình đào tạo, thực tập, giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất thí nghiệm, cũng như hợp tác nghiên cứu.

Trường cũng phát triển hợp tác chặt chẽ với IBM Việt Nam trong phát triển chương trình đào tạo, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các công nghệ tiên tiến, và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động quốc tế đầy cạnh tranh. Năm 2019, Trường và IBM Việt Nam đã phối hợp triển khai dự án: “New Collar and Skills Accelerator”, trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Trường cũng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với DuDu IT của Hàn Quốc để triển khai dự án về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Cyber Security, dự án được tài trợ bởi KOICA IBS. Trong khuôn khổ dự án, phía Hàn Quốc sẽ chuyển giao cho Trường cơ sở vật chất, học liệu, cũng như đào tạo chuyên gia để có thể triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quan trọng và cấp thiết này của CNTT&TT (tin chi tiết trên trang web của Trường).

Trường cũng đang trao đổi xúc tiến các hoạt động hợp tác với các đối tác tiềm năng như: Amazon Web Services, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam… để phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Amazon Web Services tài trợ cho các sinh viên Chương trình Elitech Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo tham gia Cuộc thi Deep Racer (sử dụng AI trong điều khiển xe đua) trong khuôn khổ Techfest 2019.