Seminar tháng 5/2024 Trường CNTT&TT

Thời gian: 11:30 AM - 15/05/2024
Địa điểm: Trực tiếp tại Trường CNTT&TT, Online qua Zoom

Seminar tháng 4/2024 Trường CNTT&TT

Thời gian: 11:30 AM - 22/04/2024
Địa điểm: Trực tiếp tại Trường CNTT&TT, Online qua Zoom

SoICT Innovation Day 2024

Thời gian: 8:00 AM - 20/04/2024
Địa điểm: Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

Seminar tháng 3/2024 Trường CNTT&TT

Thời gian: 11:30 AM - 28/03/2024
Địa điểm: Online thông qua Zoom & Trực tiếp tại Trường CNTT&TT, ĐHBKHN

VinFuture: Đổi mới với AI

Thời gian: 2:00 PM - 20/12/2023
Địa điểm: Online thông qua Zoom & Trực tiếp tại Phòng 504, Nhà B1, ĐHBKHN