INNOVATION DAY 2022

Thời gian: 8:00 AM - 14/05/2022
Địa điểm: Sảnh tầng 1-4 và Hội trường B1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Lễ tốt nghiệp năm 2021

Thời gian: 9:15 AM - 05/09/2021
Địa điểm: Facebook Viện CNTT&TT - ĐH Bách Khoa Hà Nội

SoICT – IBM Hackathon 2020

Thời gian: 5:00 PM - 26/06/2020
Địa điểm: Tòa nhà B1

SoICT Talk 1 | 2020

Thời gian: 5:00 PM - 09/03/2020
Địa điểm: Giảng đường dốc tầng 3 - Tòa nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội