SoICT Hackathon 2023

Thời gian: 8:00 AM - 28/10/2023
Địa điểm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Cuộc thi Olympic Tin học Cấp trường 2023

Thời gian: 12:30 AM - 21/10/2023
Địa điểm: Tòa nhà B1 - Trường Công Nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Bảo vệ tốt nghiệp kỳ 2022.2

Thời gian: 7:00 AM - 16/08/2023
Địa điểm: Tòa B1, Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Livestream trên Fanpage Trường CNTT&TT

Graduation Day 2023

Thời gian: 7:00 AM - 14/08/2023
Địa điểm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội