Tuyển dụng 2020
Tuyển dụng 2020

Nằm trong chiến lược chung của Nhà trường phát triển ĐHBK Hà Nội thành một...

Tuyển dụng 1

Tuyển dụng 1...

Thông báo tuyển Lập trình viên Java (được Training)

Talent Developer Project là một chương trình mới của CO-WELL Asia nhằm tìm kiếm và...

Gameloft tuyển dụng Lập trình game (không yêu cầu kinh nghiệm)

Nhiệm vụ chính: –          Lập trình và tối ưu hóa các mã...

.NET FRESHER | Training Program 2019

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện CNTT&TT và Công ty Cổ phần Misa, hai...