Lịch trực Cố vấn học tập

Lịch trực Cố vấn học tập

Ban Cố vấn học tập Trường Công nghệ thông tin và truyền thông gồm các cán bộ giảng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, chịu trách nhiệm hướng dẫn tư vấn,  định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Sinh viên có thắc mắc hay cần tư vấn về chương trình đào tạo, đăng ký học phần, kế hoạch học tập và phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học tại Trường có thể gửi email đến hòm thư: tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn hoặc gặp trực tiếp các cán bộ CVHT theo lịch trực trực tiếp dưới đây.

Chú ý hòm thư tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn là địa chỉ chính thức để sinh viên liên lạc với ban CVHT, sinh viên không gửi câu hỏi vào các địa chỉ vp@soict.hust.edu.vn hay trên các kênh chat facebook của Trường.
Các câu hỏi về hoạt động thực tập doanh nghiệp, sinh viên gửi về hòm thư ttdn@soict.hust.edu.vn, đồng thời lưu ý đọc các hướng dẫn quy trình, và câu hỏi thường gặp về thực tập doanh nghiệp tại đây.
Lịch trực của ban Cố vấn học tập tải tại đây.
LỊCH TRỰC CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI VĂN PHÒNG – HỌC KỲ 2023.1
Giảng Viên Tư Vấn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 PGS. TS. Cao Tuấn Dũng 14h-16h30, B1-505
2 TS. Ngô Lam Trung 9h-11h30 B1-704
3 PGS.TS. Trần Quang Đức 9h00-11h30 B1-405
4 TS. Phạm Đăng Hải 13h30 -16h00,
B1-704
5 PGS.TS Trương Diệu Linh 9h00-11h30, B1-801
6 PGS. TS. Nguyễn Linh Giang 8h30-11h30, B1-704
7 TS. Đinh Thị Hà Ly 13h30-16h00, B1-801
8 PGS.TS. Huỳnh Thanh Bình 9h-11h30,  B1-1001
9 TS. Vũ Thị Hương Giang 9h15 – 11h45, B1-601
10 PGS. TS. Lê Thanh Hương 14h30-16h45, B1-704
11 TS. Vũ Tuyết Trinh 9h00-11h30
B1-603
12 ThS. Bành Quỳnh Mai 9h30-11h30   B1- 801
13 TS. Trần Hải Anh 9h00-11h30
B1- 704
14 TS. Đặng Tuấn Linh 14h30-17h00 B1-405