TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục của trường CNTT&TT là “Vươn tới sự xuất sắc trong kỷ nguyên số”.

Chúng tôi hướng tới đào tạo những người học có nền tảng tri thức hàn lâm vững vàng; khả năng học hỏi, tiếp cận kiến thức và công nghệ mới nhanh chóng, với tinh thần đổi mới sáng tạo; và khát khao mang khoa học – công nghệ phục vụ đời sống.

Chúng tôi cung cấp cho người học kiến thức thông qua các giờ học lý thuyết hàn lâm bài bản; kết hợp với thời lượng thực hành, thí nghiệm được thiết kế kỹ lưỡng, cũng như các khóa thực tập trải nghiệm hiệu quả trong suốt quá trình học.

 

EDUCATIONAL PHILOSOPHY

The educational philosophy of the School of Information and Communications Technology is “Towards excellence in digital age.”

We aim to train learners with a solid academic foundation; with a great ability to learn new knowledge and advanced technologies, with an innovation spirit; and with an intense desire to apply the advances of science and technology for a better life.

We provide learners with knowledge via rigorous methodical academic lectures, well-crafted practice and experiment courses, and effective internship courses throughout the learning process.