Lễ tốt nghiệp năm 2021

Thời gian: 9:15 AM - 05/09/2021
Địa điểm: Facebook Viện CNTT&TT - ĐH Bách Khoa Hà Nội

SoICT – IBM Hackathon 2020

Thời gian: 5:00 PM - 26/06/2020
Địa điểm: Tòa nhà B1

SoICT Talk 1 | 2020

Thời gian: 5:00 PM - 09/03/2020
Địa điểm: Giảng đường dốc tầng 3 - Tòa nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

SoICT 2019

Thời gian: 8:00 AM - 04/12/2019
Địa điểm: Tòa nhà B1 – Trường ĐHBK Hà Nội

SoICT Talk 2

Thời gian: 5:00 PM - 18/11/2019
Địa điểm: Giảng đường B1

SoICT Talk 1

Thời gian: 5:00 PM - 18/09/2019
Địa điểm: Giảng đường B1