Thông báo về Thực tập doanh nghiệp kỳ 2022.2
Thông báo về Thực tập doanh nghiệp kỳ 2022.2

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2022.2...

Đăng ký tham gia chương trình Samsung Innovation Campus dành cho các bạn sinh viên

Nằm trong khuôn khổ hợp tác với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông,...

Khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong Nghiên cứu khoa học

Nhà trường xét khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học theo...

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH SAKURA SCIENCE PROGRAM TẠI NHẬT BẢN

Sakura Science Program (SSP) là chương trình được thiết lập bởi Cơ quan phát triển...

SINH HOẠT CÔNG DÂN K67 – GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 – 2023

Nằm trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Trường Đại học Bách Khoa Hà...

Thông báo về việc tổ chức trả hồ sơ và bằng tốt nghiệp học kỳ 2021.2B

Ngày 23/10/2022, Trường CNTT&TT và các đơn vị phối hợp tổ chức trả bằng và...

Các chương trình cao học của Trường CNTT&TT năm 2022

Năm 2022, Trường CNTT&TT mở 4 chương trình thạc sỹ: thạc sỹ khoa học Khoa...

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2022.1...

Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp – Học kỳ 2021.3

Trường CNTT&TT thông báo hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp đại học – Học...