Hướng dẫn đăng ký học phần Chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù 180TC, kỳ 2023.2

Hướng dẫn đăng ký học phần Chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù 180TC, kỳ 2023.2

Đối tượng đăng ký

  • Sinh viên K65: dự kiến tốt nghiệp cử nhân và mong muốn học chuyển tiếp lên kỹ sư 180TC đều có thể đăng ký bổ sung các học phần kỹ sư 180 TC để tích lũy trước.
  • Sinh viên K64-K62 đang học và dự kiến tốt nghiệp CỬ NHÂN đều có thể đăng ký học trước học phần bậc kỹ sư 180 TC.
  • Sinh viên K64-K62 đang học và dự kiến tốt nghiệp KỸ SƯ 160TC: sẽ KHÔNG đăng ký học phần kỹ sư chuyên sâu đặc thù vào đợt bổ sung này.
  • Các sinh viên khác được phép đăng ký học phần với mong muốn để mở rộng kiến thức, tuy nhiên không được công nhận trong chương trình đào tạo bậc kỹ sư 180 TC.

Hướng dẫn (Download tại đây)

Thời gian đăng ký
Từ 08h00 ngày thứ tư 15/11/2023 đến 17h00 ngày 26/11/2023

Điều kiện đăng ký
Tính đến thời điểm đăng ký học phần kỹ sư 180 TC sinh viên phải đảm bảo đạt được tổng số của {Số tín chỉ tích lũy + Số tín chỉ đang học tại kỳ 2023.1} đạt từ 118TC trở lên.

Thông tin về khung chương trình đào tạo kỹ sư 180 TC
Sinh viên tham khảo khung CTĐT kỹ sư chuyên sâu đặc thù trong phần Chương trình đào tạo sinh viên trong phần tài khoản sinh viên, trong trường hợp cần thiết có thể tư vấn với các trường/khoa/viện chuyên môn để được hướng dẫn

Để hướng dẫn và hỗ trợ các bạn SV, Ban Đào tạo chủ trì một buổi livestream để hỗ trợ hỏi/đáp dành cho toàn bộ SV: từ 8h30 tối thứ năm ngày 16/11/2023 trên MS Teams tại đường link sau
Link buổi livestream trên Microsoft Teams

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn xem tại đây.