Nhận hồ sơ và Bằng tốt nghiệp kỳ 2022.2B

Nhận hồ sơ và Bằng tốt nghiệp kỳ 2022.2B

Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên theo kế hoạch (xem chi tiết tại đây).

Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp đối với SV trường CNTT&TT:

  • Địa điểm: Hội trường C2 – Đại học Bách khoa Hà Nội 
  • Thời gian: 13h00 Thứ 7, ngày 21/10/2023

Sinh viên có thể nhận bằng tốt nghiệp vào một trong 2 buổi sau:

Ngày 08/10/2023: Tại Văn phòng Trường, phòng 505 Nhà B1 

Thời gian trả  Giáo vụ phụ trách Hệ đào tạo
8h30 – 11h00  Đinh Thị Thu Hương Tất cả các hệ đào tạo

Ngày tổ chức Lễ TN 21/10/2023: Tại Hội trường C2

Thời gian trả  Giáo vụ phụ trách Hệ đào tạo
15h – 17h  Nguyễn Thanh Nguyệt Các hệ đào tạo chuẩn
 Nguyễn Thị Hiền Các hệ đào tạo Elitech
 Đinh Thị Thu Hương Các hệ đào tạo SIE

Lưu ý:

  • Sinh viên đến nhận hồ sơ mang theo thẻ sinh viên và CMTND/CCCD;
  • Sinh viên phải hoàn thành các khảo sát tốt nghiệp của phòng CTSV và của trường CNTT&TT, thanh toán công nợ theo thông báo của Nhà trường và mang theo minh chứng trước khi nhận bằng và hồ sơ;
  • Sinh viên không nhận được bằng ngày 8/10/2023 và ngày 21/10/2023 sẽ gặp các giáo vụ phụ trách hệ đào tạo tương ứng để nhận bằng và hồ sơ vào các ngày thứ 5 hàng tuần (sau ngày 8/10/2023), tại Văn phòng Trường CNTT&TT.
  • Sau 06 tháng kể từ ngày 21/10/2023, sinh viên sẽ nhận bằng tại Ban Đào tạo và về trường chuyên ngành nhận hồ sơ ra trường theo quy định của Ban Đào tạo.