Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ ĐATN kỳ 2023.1

Kế hoạch thu quyển & Chia phân ban bảo vệ ĐATN kỳ 2023.1

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo lịch thu quyển đồ án tốt nghiệp và giáo vụ phụ trách đến các bạn sinh viên bảo vệ kỳ 2023.1 như sau:

STT Danh sách phân ban Lịch thu quyển
1 AIoT 8h30-12h, ngày 16/1/2024
2 An toàn không gian số
3 Blockchain và ứng dụng
4 Định vị sử dụng vệ tinh và ứng dụng hướng vị trí (LBS)
5 Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic)
6 Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech)
7 Công nghệ tài chính (FinTech)
8 Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới
9 Công nghệ y tế (MedTech)
10 Multimedia và Game
11 Phần mềm doanh nghiệp 13h30-17h, ngày 16/1/2024
12 Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng
13 Thị giác máy tính
14 Tối ưu
15 Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
16 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
17 Hệ nhúng

Danh sách Phân ban: tại đây

Lưu ý:
– Mỗi SV nộp 1 bản cứng
– Bản cứng cần có chữ ký của cả sinh viên và giáo viên. Sinh viên ký ở trang Tóm tắt đồ án (xem Template mẫu)