Chương trình học chuyển tiếp với đại học Aizu, Nhật Bản năm 2024

Chương trình học chuyển tiếp với đại học Aizu, Nhật Bản năm 2024

Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Aizu, Nhật Bản, năm 2024, Trường Đại học Aizu sẽ tiếp tục mang các cơ hội học chuyển tiếp đến các sinh viên của Trường CNTT&TT.

– Điều kiện: sinh viên Trường CNTT&TT năm thứ 2 trở lên.

– Quyền lợi:

  • Sinh viên sẽ học chuyển tiếp 02 năm tại Đại học Aizu và nhận bằng của Đại học Aizu.
  • Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của chính phủ Nhật và của doanh nghiệp.

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ 08/04/2024 đến ngày 10/05/2024 

– Nhập học: 01/10/2024

– Hồ sơ và hướng dẫn tải tại đây.

Các thắc mắc nếu có vui lòng gửi đến: PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình (binhht@soict.hust.edu.vn)