Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thực hiện ĐATN tại doanh nghiệp cho SV Trường CNTT&TT kỳ 2023.2

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thực hiện ĐATN tại doanh nghiệp cho SV Trường CNTT&TT kỳ 2023.2

Để chuẩn bị cho Học phần Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Trường CNTT&TT trong học kỳ 2 (2023.2) năm học 2023-2024, giai đoạn thực hiện từ 19/02/2024 đến 01/07/2024, ngoài các đề tài tốt nghiệp do các thầy cô hướng dẫn, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên có thể lựa chọn thực hiện đồ án tốt nghiệp (ĐATN) tại các doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của doanh nghiệp và đồng hướng dẫn, quản lý của thầy cô.

Cách thức thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị

Sinh viên hiện đang thực tập hoặc làm part-time tại các doanh nghiệp có thể trao đổi với doanh nghiệp để được cung cấp đề tài và nhận hướng dẫn đồ án tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhận hướng dẫn sinh viên sẽ thực hiện đăng ký đề tài ĐATN cho sinh viên lên hệ thống qldt của trường

Bước 2. Đăng ký nguyện vọng

Sinh viên đã chuẩn bị được bước 1, sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng thực hiện ĐATN tại doanh nghiệp trên hệ thống quản lý đào tạo của trường (khi hệ thống mở đăng ký).

Ngoài ra, để hỗ trợ sinh viên thực hiện qui trình này, các em cung cấp thông tin đăng ký nguyện vọng vào form sau:

https://forms.office.com/r/eqCJi7J54b?origin=lprLink

Hạn đăng ký nguyện vọng: 25/01/2024

(Căn cứ vào thông tin đăng ký, nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên quá trình trao đổi, xét duyệt nguyện vọng với doanh nghiệp)

Bước 3. Xét duyệt nguyện vọng

Nhà trường sẽ căn cứ nguyện vọng đăng ký của sinh viên, nhu cầu và sự đồng ý hướng dẫn của doanh nghiệp để xét duyệt nguyện vọng, phân công hướng dẫn ĐATN cho sinh viên trên hệ thống qldt.

Lưu ý: các đề tài sinh viên thực hiện tại doanh nghiệp cần được doanh nghiệp cam kết công khai cho sinh viên thực hiện trình bày bảo vệ tốt nghiệp trước hội đồng đánh giá của nhà trường.