Khảo sát về kiến thức bổ trợ và kỹ năng cần thiết với người học

Khảo sát về kiến thức bổ trợ và kỹ năng cần thiết với người học

Nhóm các học phần bổ trợ đã được triển khai giảng dạy từ khóa K62 đến nay đối với hầu hết các chương trình đào tạo. Để có thể đánh giá hiệu quả của các học phần này, nhà trường mong muốn xin ý kiến của các em để có thể kịp thời điều chỉnh, bổ sung với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, chuẩn bị cho việc ra trường và đi làm.
Thông tin cá nhân của người tham gia khảo sát sẽ được bảo mật, không sử dụng để gây ảnh hưởng tới cá nhân người khảo sát. Ban Đào tạo là đơn vị sẽ tiếp nhận các ý kiến đóng góp và thống kê kết quả.
Thông tin về khảo sát như sau (thời gian thực hiện 5-7 phút):
  1. Địa chỉ đường link khảo sát (MS Form): https://forms.office.com/r/JDb44QXYTr
  2. Thời gian khảo sát: đến hết ngày thứ sáu 22/12/2023. 
Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự đóng góp tích cực của các em!