HUST-SOICT’S TALK, SỐ 2: BẢN GIAO HƯỞNG MÙA THU VỀ KHỞI NGHIỆP!

Giới thiệu

Với mục đích đóng góp cho cộng đồng thêm các góc nhìn chuyên gia về các khía cạnh của công nghệ thông tin, cũng như cung cấp thêm cho các em sinh viên cơ hội được trao đổi, giao lưu với những cá nhân thành đạt trong xã hội, để qua đó rút ra được cho mình những bài học ý nghĩa cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai, Viện CNTT&TT định kỳ tổ chức SoICT Talk theo hàng quý. Mỗi số sẽ có một chủ đề ý nghĩa, trong đó bao gồm nhiều câu hỏi mà để giải được nó chắc chỉ có thể thông qua trải nghiệm, đặc biệt trải nghiệm của cả những người thành công, và đôi khi cả những cá nhân thất bại. Các chuyên gia tham gia SoICT Talks được lựa chọn rất kỹ lưỡng, họ có thể là nhà khoa học nổi tiếng, là doanh nhân thành đạt, hay những con người truyền cảm hứng, đặc biệt, Viện luôn chú trọng mời các cá nhân là cựu sinh viên của Viện, những người “đồng môn” mỗi khi về mái nhà xưa, luôn mong muốn chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc đời và sự nghiệp, để thế hệ sau tiếp nối và ngày càng thành công hơn nữa.

Cùng với lý thuyết trên giảng đường, các kinh nghiệm thực tiễn này sẽ giúp cho các em sinh viên bổ sung những điều còn thiếu, và tự tin hơn trên con đường lập nghiệp.

“Sự thành công luôn tạo ra cảm hứng, nhưng kinh nghiệm từ thất bại lại là những bài học quý giá nhất”

HUST-SOICT’S TALK, SỐ 2: BẢN GIAO HƯỞNG MÙA THU VỀ KHỞI NGHIỆP!

Khởi nghiệp là con đường văn minh nhất để người trẻ chứng tỏ năng lực…