Thực tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Viện Tin học quốc gia Nhật Bản
Thực tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Viện Tin học quốc gia Nhật Bản

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông có một số suất cho học viên...

Chương trình học chuyển tiếp với đại học Aizu, Nhật Bản năm 2023

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT)...

Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cao học – Đợt tháng 04/2023

(Dự kiến bảo vệ 22/04/2023 hoặc tùy theo lịch sắp xếp của Khoa/Hội đồng cuối...

Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp – Học kỳ 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học...

Lịch thi cuối kỳ – Học kỳ 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2022.1 như sau: Lịch thi cuối kỳ...

Thông báo về đăng ký học tập học kỳ 2022.2 đối với sinh viên K66

Để cân đối khối lượng giảng dạy và đảm bảo điều kiện cơ sở vật...

Đăng ký nguyện vọng GR1 – Học kỳ 2022.2 cho sinh viên Việt Nhật K64, K65 – Global ICT K64

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giáo viên hướng dẫn các...

Thông báo tuyển trợ giảng – Học kỳ 2022.2

Để chuẩn bị cho học kỳ 2022.2 sắp tới, Trường CNTT&TT cần tuyển 120 ứng...

Thông báo về các công việc chuẩn bị bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo các công việc chuẩn bị bảo vệ Đồ án tốt nghiệp...