Hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp 2021.2
Hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp 2021.2

Trường CNTT&TT thông báo hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp đại học – Học...

Lịch thi học kỳ 2021.2 của các Hệ đào tạo

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2021.2 như sau: Lịch thi cuối kỳ...

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGHIÊN CỨU VỚI ĐẠI HỌC NÔNG CÔNG NGHỆ TOKYO, NHẬT BẢN

Trường CNTT&TT thông báo: Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ thông tin...

[WEBINAR] CHINH PHỤC SAMSUNG TALENT PROGRAM – STP 2022

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ Samsung Việt Nam – SVMC sẽ tổ...

KHOÁ HỌC FRESHER CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Fresher và khóa học fresher là gì? Fresher là thuật ngữ dùng để chỉ những...

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT THÁNG 7/2022

(Dự kiến bảo vệ 30/7/2022 hoặc tùy theo lịch sắp xếp của Khoa/Hội đồng cuối...

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021-2022

I. MỤC ĐÍCH Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) là sự kiện...