Thu thập nguyện vọng các học phần nghiên cứu tốt nghiệp (GR1) chương trình Việt Nhật – Global ICT, học kỳ 2020-2
Thu thập nguyện vọng các học phần nghiên cứu tốt nghiệp (GR1) chương trình Việt Nhật – Global ICT, học kỳ 2020-2

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giảng viên hướng dẫn các...

Thông báo nộp bản pdf báo cáo ĐATN trước ngày 15/1

Gửi các bạn sinh viên Hệ thống Quản lý đào tạo https://qldt.hust.edu.vn đã mở cho...

THÔNG BÁO MỞ LỚP IT3680 – THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG

Trong chương trình hợp tác giữa Samsung và Đại học Bách Khoa Hà nội, nhằm...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 20201

Để hoàn thành thủ tục thực tập, và cũng để Viện có tiêu chí đánh...

THÔNG BÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2020.2

Viện gửi đến các em quy trình và deadline của Việc đăng ký như sau:...

Thông báo về đăng ký học tập học kỳ 2020-2 đối với sinh viên K64

Để cân đối khối lượng giảng dạy và đảm bảo điều kiện cơ sở vật...

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO K62 KHI ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên K62 cần hiểu rõ, cân nhắc và lựa chọn đăng ký học phần...

Đăng ký học tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ khoa học – Khóa 62

Hiện tại, các sinh viên K62 đã đăng ký các học phần của học kỳ...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THU QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐATN ĐỐI VỚI SV SIE, CHÍNH QUY, ELITECH KỲ 2020.1

Về thời gian thu quyển: – Ngày thu quyển: Sinh viên ở tất cả các chương trình...

SINH HOẠT CÔNG DÂN K62 – GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NĂM HỌC 2020 – 2021

GIẤY TRIỆU TẬP Sinh viên các lớp khóa 62 KHMT 01, KHMT 02, KHMT 03,...