Đăng ký học tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ khoa học – Khóa 62
Đăng ký học tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ khoa học – Khóa 62

Hiện tại, các sinh viên K62 đã đăng ký các học phần của học kỳ...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THU QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐATN ĐỐI VỚI SV SIE, CHÍNH QUY, ELITECH KỲ 2020.1

Về thời gian thu quyển: – Ngày thu quyển: Sinh viên ở tất cả các chương trình...

SINH HOẠT CÔNG DÂN K62 – GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ NĂM HỌC 2020 – 2021

GIẤY TRIỆU TẬP Sinh viên các lớp khóa 62 KHMT 01, KHMT 02, KHMT 03,...

THÔNG TIN VỀ THI VÒNG LOẠI ONLINE – OLYMPIC TIN HỌC CẤP TRƯỜNG 2020

Thời gian: tối thứ 06 ngày 16/10 từ 21h-24h. Link server cms nộp bài và...

THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG ĐỢT HAI – HỌC KỲ 20201

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) thông báo về việc tuyển bổ...

Lịch trực Cố vấn học tập

Ban Cố vấn học tập Trường Công nghệ thông tin và truyền thông gồm các...

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT 31 – 10 – 2020

B.1 Các công việc đăng ký bảo vệ: STT Công việc cần thực hiện Thời...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/THAY THẾ

Bước 1: Khi cần đăng ký hay xác nhận học phần thay thế tương đương,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 20193

Để hoàn thành thủ tục thực tập, và cũng để Viện có tiêu chí đánh...

THÔNG BÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 20201

Viện gửi đến các em quy trình và deadline của Việc đăng ký như sau:...