Chương trình thực tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản

Chương trình thực tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông và Viện Tin học quốc gia Nhật Bản (NII), năm 2022, Trường có một số suất cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi thực tập ngắn hạn ở NII trong thời gian 2-6 tháng.

 Thông tin chi tiết:

– Danh sách các hướng nghiên cứu:

https://www.nii.ac.jp/en/about/upload/List_of_research_topics_for_2022_2nd_Call.pdf

– Thông tin chương trình: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2022-2/

Kế hoạch:

– Hạn gửi hồ sơ cho Trường: 15/10/2022

– Hồ sơ gửi tới: cô Huỳnh Thị Thanh Bình (binhht@soict.hust.edu.vn)

– Các ứng cử viên được chấp nhận thực sẽ tới Nhật trước tháng 3/2023

Các ứng cử viên cần liên hệ với Giáo sư của NII để thống nhất nội dung nghiên cứu trước khi làm hồ sơ.