Đăng ký nguyện vọng Nghiên cứu tốt nghiệp 1 – Học kỳ 2022.1 dành cho sinh viên Global ICT K65 và Project III cho sinh viên DS-AI

Đăng ký nguyện vọng Nghiên cứu tốt nghiệp 1 – Học kỳ 2022.1 dành cho sinh viên Global ICT K65 và Project III cho sinh viên DS-AI

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giáo viên hướng dẫn các học phần Nghiên cứu tốt nghiệp 1 (IT5023E) cho sinh viên các chương trình Global ICT khóa 65 và Project III cho sinh viên DS-AI. Sinh viên Global ICT sẽ thực hiện các học phần nghiên cứu tốt nghiệp (GR1, GR2, Đồ án tốt nghiệp) dưới sự hướng dẫn xuyên suốt của một cán bộ hướng dẫn. 

  1. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng
  • Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: https://qldt.hust.edu.vn để xem danh sách đề tài định hướng của các thầy cô. Mỗi sinh viên có thể có tối đa 3 nguyện vọng với 3 thầy, cô cùng lúc.
  • Để được thầy, cô nhanh chóng đồng ý, sinh viên có thể liên lạc (email, điện thoại) cho các thầy, cô để trao đổi về nguyện vọng của mình. Nếu sinh viên đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của một giáo viên thì chỉ nên đăng ký một nguyện vọng và báo với giáo viên chấp nhận nguyện vọng trên hệ thống.
  • Thời gian thu thập nguyện vọng: từ 19/09/2022 tới hết ngày 24/09/2022
  1. Sinh viên lưu ý:
  • Việc đăng ký nguyện vọng không thay thế được cho việc đăng ký học tập trên SIS. Sau khi sinh viên đăng ký học tập trên SIS, Trường và Khoa mới có dữ liệu và chính thức tiến hành phân công.
  • Nguyện vọng chỉ là một thông tin tham khảo cho việc phân công. Trường và Khoa sẽ cố gắng nhưng không đảm bảo đáp ứng được nguyện vọng của sinh viên, ngay cả trong trường hợp thầy/cô đã đồng ý.
  • Sinh viên chưa có tài khoản có thể đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống.
  • Sinh viên cần lựa chọn chính xác chương trình đào tạo của mình.
  • Sinh viên có thể tra cứu thông tin về giáo viên hướng dẫn tại: https://soict.hust.edu.vn/can-bo