Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp – Học kỳ 2021.3

Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp – Học kỳ 2021.3

Trường CNTT&TT thông báo hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2021.3 như sau:

 1. Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp bản mềm trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn/ đến hết ngày 29/9/2022.
 2. Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp bản cứng trong ngày 29/9/2022, cụ thể như sau:
 • Số lượng: 01 quyển, có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn
 • Đồ án viết bằng Latex, sinh viên sử dụng các template sau:
  – Định hướng nghiên cứu (Tiếng Việt): tại đây 
  – Định hướng nghiên cứu (Tiếng Anh): tại đây 
  – Định hướng ứng dụng (Tiếng Việt): tại đây

  – Định hướng ứng dụng (Tiếng Anh): tại đây 
 • Quy cách đóng quyển: sinh viên tham khảo mục 1.9 Quy cách đóng quyển tại đây.
 • Địa điểm: Văn phòng Trường CNTT&TT, P.505 toà nhà B1
 • Thời gian: 8h00-17h00, thứ 5 ngày 29/9/2022