THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 2022.1

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 2022.1

Trường CNTT&TT thông báo quy trình đăng ký Thực tập Doanh nghiệp (TTDN) kỳ 2022.1 như sau:

  1. Sinh viên đăng ký nguyện vọng Thực tập từ ngày 26/9-7/10/2022 trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn, chọn Tab “Đồ án”, chọn “Đăng ký nguyện vọng”, và chọn “Đăng ký nguyện vọng thực tập kỳ 2022.1”.
  2. Hoàn thành việc xét duyệt nguyện vọng: 06/10/2022 – 10/11/2022.
  3. Thông báo danh sách phân công thực tập chính thức: 11/11/2022.
  4. Sinh viên chính thức bắt đầu thực tập tại Doanh nghiệp: 12/11/2022 – 20/02/2022.

Chú ý: Sinh viên cần đăng ký cả nguyện vọng trên https://qldt.hust.edu.vn và đăng ký học tập trên SIS theo đúng thời gian đã thông báo ở trên. Đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký và thực tập, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong Quy trình thực tập ở mục dưới đây.

Thông tin cần biết:

– Quy trình thực tập: https://mily.vn/TTDN_QTSV

– Group thông tin về TTDN: https://www.facebook.com/groups/ttdn.soict

– Những câu hỏi về TTDN (ngoài những nội dung đã được đưa trong Quy trình thực tập ở trên):

  • Sinh viên gửi email về địa chỉ: ttdn@soict.hust.edu.vn, tiêu đề thư: Thắc mắc TTDN [2022.1] – Ho va ten;
  • Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Trường, phòng 407B.

Chúc các em có một kỳ thực tập thành công