Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ Luận văn cao học đợt tháng 10/2022

Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ Luận văn cao học đợt tháng 10/2022

Sinh viên chuẩn bị bảo vệ Luận văn cao học tra cứu kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ Luận văn cao học đợt tháng 10/2022 TẠI ĐÂY.

Sinh viên lưu ý:

–  Học viên khóa 2020B, đã hết thời hạn 2 năm, nếu chưa bảo vệ đợt tháng 10/2022 phải làm thủ tục gia hạn, đơn xin gia hạn theo mẫu của Phòng Đào tạo (HV được phép gia hạn 2 lần, mỗi lần 6 tháng, tổng thời gian gia hạn ko quá 1 năm).

–  Đơn gia hạn nộp cho cô Nguyễn Thanh Nguyệt – Văn phòng Trường CNTT&TT, Phòng 505 – B1. Thời gian: 17 – 21/10/2022

Hướng dẫn và lưu ý khi nộp Luận văn trên hệ thống:

– Khi nộp bản mềm LVTN lên https://qldt.hust.edu.vn, học viên cần điền đầy đủ và chính xác Tên đề tài, nộp file LVTN bản pdf.

– Khi nộp mã nguồn, do dung lượng giới hạn ở 30MB, nên học viên KHÔNG nộp các thư viện kèm theo, chỉ nộp đúng phần mã nguồn.

– Để đảm bảo chất lượng đồ án, khi nộp quyển lên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra mức độ trùng lặp tài liệu và sinh ra file báo cáo kết quả kiểm tra. Trang đầu tiên của báo cáo này (có ghi tỷ lệ trùng lặp) cần được đính vào trang cuối của quyển LVTN khi nộp cho thành viên hội đồng.

Trước khi nộp quyển, học viên có thể kiểm tra trước mức độ trùng lặp tài liệu bằng chức năng Kiểm tra đạo văn (tìm trên thanh menu). Chú ý: tính năng kiểm tra trùng lặp chỉ nhận đầu vào là các tài liệu tiếng Việt, file pdf.